Søren Vibe med ordsamlingen, der blev et værdigt punktum for foreningen Han Herred Mål.
Mennesker

Nu lukker Sørens forening

04. april 2023 kl. 06:01

- Vi kom i mål, så nu lukker og slukker vi. Det forklarer formand Søren Vibe om baggrunden for, at foreningen Han Herred Mål nu bliver opløst.

Foreningen vil gå over i historien for den ordbog over hanbomålet, som blev udgivet sidste år. Ordbogen indeholder 15.000 ord. Til sammenligning er der 17.000 ord i Nudansk Ordbog. Det tog 16 år at færdiggøre ordbogen.

- Efter udgivelsen af ordsamlingen for et år siden har vi i Han Herred Mål besluttet at afslutte vores virke og lukke foreningen. Det måtte vi imidlertid vente et år med, fordi regnskabet med bogudgivelsen skulle afsluttes, hvilket først kunne ske med udgangen af marts i år. Men nu er tiden inde, og lukningen bliver sat i værk, forklarer Søren Vibe, der mindes den spæde start i maj 2005.

Dialekter i tilbagegang

- Vi ville have dialekterne på tungen igen hos folk i herredet. Der var her - som andre steder – en kraftig udvikling væk fra at bruge dialekter. Deres blomstringstid varede til godt midten af 1900-tallet.

- Der var flere grunde til nedgangen, blandt andet folkeskolen, men dialekterne var sejere end skolelærerne, børnene snakkede videre, som de var vant til. Men efter anden verdenskrig ændrede det sig. Radio og senere fjernsyn spredtes. Børnene fik indtryk af, at dialekter var gammeldags. Mange mente endog, at dialektsnak var udtryk for dumhed.

Store ambitioner

- Han Herred Mål begyndte med store ambitioner: På ordbogen, med at samle sæjjer, som bragtes i Hanbo-Bladet og nu i Ugeavisen Fjerritslev:Brovst, med at digte sange, med at samle historier, som der var mange af, med at komme til kaffe hos dialekttalende og optage deres historien på bånd, med at stifte venskaber med andre dialektforeninger i Danmark, med at få forbindelse til Dialektinstituttet på Aarhus Universitet og lære, hvordan vi kunne tage fat på og udføre opgaverne.

- I 2010 havde foreningen samlet så meget stof, at vi besluttede at udgive det i en bog med titlen ”Ja, hwans æ dialegt?”. Året efter udgav vi en cd med sange på Han Herred-mål.

- Men med tiden blev det sværere at holde gang i det hele. Vi besluttede fra 2013 at samle kræfterne om at gøre ordsamlingen færdig. Det tog så ni år, men det blev også et værdigt punktum for Han Herred Måls virke, og vi lukker nu foreningen med tak til alle, der har hjulpet til undervejs, siger Søren Vibe.

Annonceret indhold

Nyeste