Thomas Kristian Thomsen, Stendyssen, Aabybro
Mennesker

Mindeord: Sikke et liv!

08. februar 2023 kl. 14:02

Thomas Kristian Thomsen, Aabybro Plejehjem, døde 18. januar 102 år gammel. Jens Dige skriver på vegne af flere borgere i Aabybro følgende mindeord. 

Sikke et liv! Forleden døde vor lokalkendte el-installatør gennem 38 år, T.K. Thomsen, tidligere bosiddende på Stendyssen i Aabybro, ni dage før han ville være fyldt 103 år - åndsfrisk og fysisk frisk til det sidste.

Thomas Kristian Thomsen blev født i Ajstrup sogn mellem Tylstrup og Sulsted på en landbrugsejendom hos forældrene, Maria og Jens Thomsen.

Skolegangen startede i Ajstrup Østre Skole fra 1927-1933. I skoletiden tog hans far ham med til Aalborg Kvægtorv, når der skulle sælges køer. Ved fælles hjælp trak de dem hele vejen - cirka 20 kilometer.

Han erkendte den manglende lyst til landbruget og fik eksempelvis aldrig lært at malke en ko med hænderne, men han kunne reparere ploven og sætte nyt læder på fars træsko og den slags. Han kom derfor op til smeden i Ajstrup, og var der i et halvt år, inden han fik en plads som elektrikerlærling. Det blev i Lindholm hos Georg Christensen, hvor han kunne bo hos sin tante og onkel. 

Ugelønnen i trediverne var fem kroner - med egen kost og logi. Onklen fik som betaling for opholdet en halv gris til jul og en and til mortensaften. Læretiden var fem år, og han var udlært, da Anden Verdenskrig begyndte. Han var forinden til session blevet taget til livgarden, men undgik det på grund af krigen.

Som nyudlært blev han ansat ved Jysk Telefon, der manglede folk til at hænge tråde op og klatre i masterne. En voldsom snestorm 1939/40 havde ødelagt meget af nettet, og på strækningen mellem Lindholm og Vadum var der stadig to-tre meter høje snedriver 9. april 1940.

I 1944 fik han arbejde hos en elektriker i Sulsted. Hans motorcykel kom ned fra loftet ,"opstaldet der grundet benzinmangel", og sædet i sidevognen blev udskiftet med en trækasse, hvor han kunne transportere værktøj og materialer til arbejdet.

I 1946 blev han gift med Aase fra Lindholm. De bosatte sig i Biersted tæt på et område med meget arbejde, og på en gård i Voldbro mødte han murersvendene Søren Borup og Ingemann Andersen, der opfordrede ham til at starte som installatør i Aabybro - der var kun en enkelt installatør, der godt ville sælge.

Den 1. juli 1947 købte han huset Mortensgade 8 og indrettede elværksted i baghuset, og Aase, der var uddannet frisør, startede en frisørsalon, og familien var her indtil 1953, hvor de flyttede til Østergade 7, der blev rammen om den fremtidige virksomhed.

Aabybro havde sit eget elværk med jævnstrøm. I starten af halvtresserne var han med til at lægge strømmen om fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Med byens vækst og et godt samarbejde med den anden installatør blev det nogle gode år på alle måder.

Der blev opført en ny privatbolig på Kløvervej, men i 1993 havde han den sorg at miste hustruen Aase.

I 1985 valgte han at gå på efterløn, og virksomheden blev overdraget til sønnen Jørn.

Han var en aktiv del af byens foreningsliv, både formand og kasserer i Aabybro Borgerforening, og 18 år i bestyrelsen for Aabybro Fjernvarmeværk, heraf flere som formand.

"T.K." som han blev omtalt lokalt gennem mange år vil blive husket som et ordentligt, venligt og jovialt menneske, der også nød at træde dansen, når lejlighed bød sig.

Omkring 76 års indsats i Aaby sogn på alle måder blev det til - de 38 år som en afholdt erhvervsdrivende.

Æret være T. K. Thomsens minde.

Annonceret indhold

Nyeste