Et lokalplanforslag der tillader boligbyggeri ved Øster Hovensvej vækker bekymring hos Aabybro Vand. Her er næstformand Michael Aaby Christensen og formand John Trudslev på tur i området.
Livet her

Massiv bekymring over boligprojekt tæt på vandboringer

Planerne om at etablere et nyt boligområde ved Aabyskoven har fået 25 borgere og foreninger på banen: De frygter en forurening af drikkevandet 

07. januar 2023 kl. 06:59

AABYBRO: Et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde på Østre Hovensvej har netop været i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet i alt 25 indsigelser/bemærkninger.

De giver alle udtryk for en bekymring over, at der er planer om at opføre boliger i lokalplanområdet, som ligger i vandværkets OSD område, hvilket vil sige, at der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser.

Området dækker 14,2 hektar, som er beliggende på to matrikler, hvoraf et af områderne er nabo til Aabybro Vandværks drikkevandsboringer.

Bestyrelsesformanden for Aabybro Vand, John Trudslev, har tidligere i Nordjyske udtalt bekymring for udsigten til boliger tæt på de boringer, der pt. forsyner 3.340 forbrugere. 

Vandværket har allieret sig med en advokat, der har udfærdiget en indsigelse, som er fremsendt til Jammerbugt Kommune.

Nu følger blandt andre Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, Grundejerforeningen Thomasmindeparken og Aabybro Borgerforening trop.

- Aabybro Borgerforening støtter arbejdet for, at Aabybro vokser, og der laves nye udstykninger til bebyggelse, men at det skal ske på områder, der er udlagt til skovrejsning og beskyttelse af grundvandet, er fuldstændig uforståeligt, skriver borgerforeningen blandt andet.

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt håber, at det ene område "konverteres til ny natur i stedet for nyt boligområde - det vil være det mest samfundsmæssige korrekte." 

Til gengæld mener foreningen, at det andet område, som benævnes "Delområde 2" kan "indpasses og udbygges i god sameksistens med boligområdet Solstrålen".

En af naboerne til det kommende byggeri, Aage Toftegaard, har også meldt sig i koret af bekymrede røster.

- Jeg synes, at det er fuldstændig grotesk, hvis det her bliver realiseret. Der er tale om et område, der er udlagt til skovrejsning og vandindvindingsområde, siger han.

- Det strider mod den tendens, man ser på landsplan, hvor det blandt andet er besluttet, at man skal fritage 20.000 hektar land til drikkevand, siger Aage Toftegaard, der er forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre og frem til 2006 var formand for teknisk udvalg i daværende Aabybro Kommune

- En af de sidste beslutninger, vi tog i den gamle Aabybro Kommune, var, at vi skulle lave Aabyskoven. Den er etableret for beskytte grundvandet og dermed drikkevandsressourcen, og det gjorde vi i samarbejde med vandværket, siger han og undrer sig over, at politikerne har valgt at sende et lokalplanforslag i høring, der ligger op til byggeri i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

- Jeg forstår slet ikke, at man i det hele taget har sendt det i høring, og hvorfor man ikke har afvist projektet med det samme.

Sagen vil formentlig blive behandlet i teknisk udvalg i marts.

Annonceret indhold

Nyeste