Tyrehovedet kan fremover opleves i Borgerservice. Her er det placeret i en montre på et stykke 7.000 år gemmelt moseeg.
Livet her

Tyrehovedet er kommet hjem

15. februar 2023 kl. 07:36
Opdateret 20. februar 2023 kl. 10:57

Fortiden er rykket ind på rådhuset i Aabybro. Det er ingen nyhed vil vittige sjæle måske hævde, men den er nu god nok. Stedet er blevet et fortidsminde rigere. I hvert fald i form af en kopi af det smukt formede bronzetyrehoved fra tiden omkring Kristi fødsel, der i sin tid blev fundet i Store Vildmose. 

Tyrehovedet havnede på Nationalmuseet, men i mange år var der kun ringe lokal viden om fundet. Takket være et stort engagement fra ildsjæl Grethe Rolle samt en donation på 50.000 kr. fra Nordlys Vækstpulje er det nu lykkedes at få skabt en afstøbning. Denne får fremover sin faste placering i en montre i Borgerservice, hvor alle kan nyde synet.

Sådan ser den ud - den nøjagtige kopi af det lille tyrehoved, som er på størrelse med et hønseæg.

Kopien blev første gang afsløret af daværende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i forbindelse med Kartoffelfestivalen i fjor. Tirsdag var der så inviteret til fernisering, hvor borgmester Mogens Gade (V) indledningsvis bød velkommen. Det gjorde han med en konstatering af, at tyrehovedet nu endelig kan opleves på den egn, hvor det i mere end 2.000 år lå gemt under mosens tørv. 

- Tyrehovedet er symbolet på, at der har levet mennesker her i mange tusind år. Vi tænker måske ofte på jernalderfolket som primitive bønder, men det smukke tyrehoved viser jo, at de var meget mere end det. Jeg synes, det her er med til at markere en vigtig del af vores rødder, lød det fra borgmesteren, der takkede Grethe Rolle for indsatsen. 

Grethe Rolle har banet vejen for, at det er lykkedes at få skabt en afstøbning.

80 år på museum

Netop Grethe Rolle benyttede blandt andet sin tale på at beskrive selve fundet af tyrehovedet. Fundet blev således gjort en majdag i 1934 af brødrene Julius og Gunnar Mølgaard under tørvegravning. Brødrene afleverede pligtfyldigt tyrehovedet til forvalteren på Birkelse Gods, som videresendte det til Nationalmuseet.

Og her udgjorde det så i over 80 år et af museets fineste klenodier fra oldtidssamlingen alt imens, at den lokalhistoriske dimension stort set kun var kendt af familien Mølgaard selv. Heldigvis havde Gunnar Mølgaards datter, Kirsten Dige nedfældet familiens egne overleveringer. 

Borgmester Mogens Gade bød velkommen til ferniseringen.

Disse beretninger ligger til grund for den lille fine folder, som også er udgivet om det bemærkelsesværdige bronzealderfund fra Vildmosen.

Som et kuriosum kan nævnes, at tyrehovedet indgår i Flyvestation Aalborgs logo. Det har ligeledes dannet model til Anders Bundgaards skulptur, Cimbrertyren på Vesterbro i Aalborg. Montren, der beskytter tyrehovedet er i øvrigt monteret på et 7.000 år gammelt stykke moseeg. Det er fundet på en mark nær Manna.

Annonceret indhold

Nyeste