Pandrup Skole på Blokhusvejen i 1950, hvor Apostolsk Kirke holdt møder. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Livet her

Trossamfund i Jammerbugt

KIRKEHISTORIE: Apostolsk Kirke - Peters Kirke i Kaas

07. februar 2021 kl. 08:44
Pandrup Skole på Blokhusvejen i 1950, hvor Apostolsk Kirke holdt møder. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Arbejdernes Hus, Langgade 45, Kaas, 1950 – hvor Apostolsk Kirke holdt møder. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Peterskirken, Toftevangen 2 (med mødesal til højre), som Peter Kristensen opførte i 1950 til brug for Apostolsk Kirke. Privatfoto

Vi fortsætter her artikelserien om trossamfund i Jammerbugt gennem tiderne.

Artiklerne er skrevet af Simon Jacobsen.

Apostolsk Kirke er en gren af pinsevækkelsen og har sin oprindelse i de stærke vækkelser, som gik hen over Wales i begyndelsen af 1900-tallet. I 1916 blev de første apostolske kirker dannet i Wales, England og Skotland. Kirken spredte sig de følgende år ud over det meste af Europa. Den første menighed i Danmark blev etableret i København i februar 1924, og tre måneder efter dannedes der en menighed i Løkken.

Pinsevækkelsen og dermed også Apostolsk Kirke er kendetegnet ved Helligåndens virke, blandt andet i form af tungetale, profeti og helbredelse ved bøn. Dette var ukendt i Danmark, før pinsevækkelsen kom til landet i 1907.

I Guds Menighed i Kaas havde man i længere tid haft en længsel efter at opleve Helligåndens virke, som det skete i Apostolsk Kirke, og sendte derfor i 1943 bud efter apostolske præster. Mange oplevede en dåb i Helligånden, talte i tunger og profeterede, hvilket skabte et nyt røre på egnen. Nogle af Guds Menigheds dansk-amerikanske prædikanter kom for at dæmpe det røre, da det ikke lige var efter deres lærebog.

Nogle af Guds Menigheds prædikanter, Kristian Nygård, Kaj Mortensen og Henry Jensen, så ikke anden udvej end at forlade Guds Menighed og tilslutte sig Apostolsk Kirke. Derefter blev der dannet en Apostolsk Kirke i Jetsmark, som samledes dels i Pandrup Skole, dels i Arbejdernes Hus i Kaas.

Et af Apostolsk Kirkes medlemmer, handelsmanden Peter Kristensen, opførte i 1950 en beboelsesejendom med en mødesal til brug for Apostolsk Kirke på Toftegade 2 i Kaas (i dag Toftevangen 2). Bygningen er gennem årene blevet kaldt Peters Kirke.

Apostolsk Kirkes menighed i Jetsmark blev betjent af præster og forkyndere fra Aalborg, men i 1957 blev der oprettet en ny forstanderstilling (præsteembede) i Pandrup-Kaas. Kristian Nygaard, der i en årrække var forstander i Rønne, beklædte den nye stilling i Jetsmark i en periode. Det er ukendt, hvor længe menigheden eksisterede.

Apostolsk Kirke har i dag menigheder i Hjørring, Brønderslev og Aalborg - menigheden i Aalborg er den største i landsdelen med ca. 250 medlemmer

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu