Livet her

Solidt fundament lagt for fremtidens Brovst

BYENS LIV: Der har været stormøde i Brovst

01. april 2019 kl. 14:20

BROVST: Onsdag den 13. marts var mere end 75 deltagere fra byens handelsstandsforening, foreningsliv, erhvervsliv og borgerrepræsentation mødt op for at drøfte vedtægterne og dermed stiftelsen af den nye paraplyorganisation ”Vision Brovst – Byens netværk”. Mødet var en opfølgning på kick-off mødet i november, der blev startskuddet til en ny udviklingsproces omkring at skabe fremtidens Brovst.

Med den kommende etablering af ”Vision Brovst – Byens Netværk” er grundlaget nu lagt til, at man i fællesskab kan bygge ovenpå de mange konkrete tiltag og få skabt et ”fremtidens Brovst”, som er attraktivt for borgere, foreninger, turister samt erhvervslivet, og det skaber glæde hos initiativtagerne: ”Med Vision Brovst – Byens netværk får vi skabt et fundament, der kan være omdrejningspunktet til at få udløst det store potentiale som Brovst rummer. Det er derfor en fornøjelse med den store opbakning, vi oplever på mødet i dag, hvor idéerne er mange, og frivillige står klar til at få dem realiseret”, udtaler Morten Brix, som er blandt initiativtagerne

Helle Bak Andreasen bød velkommen til mødet med en orientering omkring tankerne bag ”Vision Brovst - Byens netværk” samt det kommende arbejde med masterplanen for Brovst, og det er masterplan, som indeholder en lang række offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur og byfornyelse, som vil blive igangsat i Brovst den kommende tid. Trine Grøntved Thomasen fra Jammerbugt Kommunes planafdeling var derfor inviteret til at orientere om de mange spændende tiltag, som masterplanen for Brovst indeholder. I den forbindelse kunne hun desuden afsløre, at der fra 9. april vil blive oprettet et Byværksted i Brovst, hvor interesserede på udvalgte dage vil kunne få en dialog med medarbejdere fra Jammerbugt kommunes planafdeling omkring prioritering og indsigt i de påtænkte projekter i masterplanen.

På mødet var der desuden lagt op til gruppedrøftelser, hvor der kom mange bud på nye initiativer/aktiviteter, der kan løfte Brovst og som er i tråd med initiativerne i masterplanen. Afslutningsvist blev der nedsat arbejdsgrupper på nogle konkrete initiativer, som derved kan igangsættes hurtigt. Andre idéer ville kræve et videre arbejde i ”Vision Brovst - Byens netværk”, når foreningen er etableret.

Et af de initiativer som allerede er igangsat er udarbejdelse af et årshjul med planlagte aktiviteter, således foreningerne kan samarbejde om at få tiltrukket publikum til arrangementerne og samtidig få skabt en rød tråd til øvrige tiltag i byen.

Næste skridt er nu en formel stiftelse af paraplyorganisationen ”Vision Brovst – Byens netværk” den 24. april, hvor der afholdes repræsentantskabsmøde med deltagelse fra alle foreningerne i Brovst.

Annonceret indhold

Nyeste