Teleselskabet 3 har analyseret på, hvordan coronarestriktionerne påvirkede befolkningens bevægelsesmønstre ind og ud af de syv nordjyske kommuner, der blev ramt af rejserestriktioner. Grafik: 3 Danmark
Livet her

Næsten halveret trafik som følge af nedlukningen af syv kommuner

Det viser dataudtræk fra teleselskabet 3’s netværk

18. november 2020 kl. 09:47

NORDJYLLAND: Da regeringens restriktioner i syv nordjyske kommuner trådte i kraft mandag 9. november, blev trafikken ind og ud af de berørte områder næsten halveret. Det viser en ny mobilitetsanalyse foretaget af teleselskabet 3, som er lavet ud fra anonymiseret aggregeret data fra 3’s netværk.

Restriktionerne betød bl.a., at borgere i syv kommuner så vidt muligt skulle holde sig inden for egne kommunegrænser, ligesom udefrakommende blev kraftigt opfordret til at holde sig væk. Restriktionerne gjaldt Thisted, Jammerbugt, Læsø, Frederikshavn, Vesthimmerland, Brønderslev og Hjørring kommuner.

Nu giver den ny mobilitetsanalyse fra teleselskabet 3 så et indblik i effekten af restriktionerne. Data fra 3’s mobilnetværk viser nemlig, at trafikken ind og ud af de syv berørte kommuner faldt med 44 pct. mandag 9. november - sammenlignet med mandagen forinden. Det største fald i antallet af rejser over kommunegrænsen sås hos Læsø Kommune, hvor faldet var på hele 49 pct. I den anden ende af skalaen faldt antallet af rejser over kommunegrænsen kun 39 pct. i Frederikshavn og Vesthimmerlands kommuner.

- Ved at analysere anonymiserede data fra vores mobilnetværk kan vi ret præcist beregne menneskemængder og deres bevægelsesmønstre. I dette tilfælde kan en mobilitetsanalyse indikere, i hvor høj grad restriktionerne i Nordjylland har haft den tilsigtede effekt. Og netop det er et rigtig godt eksempel på, hvordan mobilitetsanalyser kan spille en vigtig rolle i at kvalificere den offentlige debat og give beslutningstagere et objektivt datagrundlag at træffe beslutninger ud fra, siger Jesper Larsen Wagner, der er direktør for business development og operation hos 3.

Andelen af 3’s kunder, som bevæger sig mere end 10 km fra deres hjem, er faldet med over 10 pct., og knap 50 pct. af kunderne i København holder sig inden for en radius af 2 km fra hjemmet. Det viser en ny analyse fra teleselskabet 3 baseret på anonymiseret aggregeret data fra 3’s netværk. 3 er nu i dialog med myndighederne om, hvordan dataene kan bruges til at måle effekten af covid-19-tiltagene.

Anonymiserede aggregerede netværksdata fra 3’s mobilnetværk gør det muligt at analysere på brugernes bevægelsesmønstre. Dataene indeholder ingen oplysninger, som hverken direkte eller indirekte kan identificere et konkret individ og dennes aktiviteter, fremgår det af pressemeddelelsen. Dataene er baseret på målinger af antallet af brugere på 3’s netværk i de udvalgte områder, og på den baggrund har 3 efterfølgende regnet sig frem til et estimat på den samlede mængde mennesker. Da 3’s kundegruppe og andelen af udenlandske gæster på 3’s netværk ikke er repræsentativ for den samlede befolkning, har 3 brugt en stratificeret ekstrapoleringsmetode til at nå frem til det endelige tal. Det er en gængs teknik inden for bl.a. markedsundersøgelser. Analysemetoden lever ifølge pressemeddelelsen op til gældende regler for persondatabehandling og følger guidelines for anonymisering fra EU-databeskyttelsesmyndighedernes arbejdsgruppe (tidligere kendt som Article-29 Working Party).

3 tilbyder mobiltelefoni og dataforbindelser via 3G, 4G og 4G+ mobilnetværk. 3’s kunder er flittige brugere af data på mobilen og har i en årrække haft det største dataforbrug i Danmark, fremgår det.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu