Borgmester Mogens Christen Gade (V). Arkivfoto: Lars Pauli
Livet her

Godt nytår 2021 - og tak for 2020

01. januar 2021 kl. 05:21

For et år siden gjorde jeg sædvanen tro status på året, der gik, og forsøgte at kigge lidt frem mod 2020. I dag må jeg konstatere, at min fantasi langt fra slog til.

Jeg tror, de færreste dengang kunne forestille sig et 2020, som bød på forsamlingslofter af varierende størrelse, nedlukning af skoler og idræts- og kulturliv, hjemsendelse af medarbejdere til hjemmearbejdspladser, krav om brug af mundbind i offentlig transport og butikker og alt det, som corona i øvrigt har ført med sig af dramatiske forandringer i vores ellers så trygge og stabile hverdag. Ingen kunne dengang forestille sig, at vi tilmed inden årets udgang skulle underlægges særlige restriktioner, som indebar, at vi blev ”kraftigt opfordret” til at holde os indenfor kommunegrænsen m.v.

Alt imens var vi ufrivillige vidner til lukningen af et helt erhverv af stor betydning både for Jammerbugt Kommune, landsdelen og Danmark. Et ultimativt slag såvel menneskeligt som økonomisk for vores lokale minkavlere, som gennem generationer har skabt og drevet deres livsværk - et livsværk, som med ét blev fjernet fra dem. Men også et stort slag for Jammerbugt Kommune, da erhvervet gennem årtier har været en del af vores identitet.

Jeg havde det selv, som en bokser må føle det. Først en kæmpe mavepuster og så et kæbestød - det gjorde os ærlig talt lidt groggy.

Det hele lyder mest af alt som scener fra en uvirkelig fremtidsfilm. Men desværre var det virkeligheden i Jammerbugt Kommune i 2020.

Men der var også en anden virkelighed. For midt i den tunge, triste skygge fra den konstante coronatrussel stråler lyspunkterne endnu klarere.

Og jeg er stolt af, hvordan vi som kommune endnu en gang har vist, at vi kan klare opgaverne, også når det er svært: Vi har etableret nødpasning for de børn, hvis forældre ikke havde mulighed for at ar-bejde hjemmefra. Vi har skabt en skoledag med virtuel undervisning. Vi har opsporet smittede børn og brudt smittekæder. Vi har tilpasset servicen i hjemmeplejen, og hvor det ellers var krævet. Vi har lukket og genåbnet plejehjem, biblioteker, sportshaller og aktivitetscentre - over flere omgange. Vi har oprettet 1000 opkoblinger til hjemmearbejdspladser, så kommunens administrative medarbejdere i stort omfang kan løse deres opgaver hjemmefra. Med stor succes har vi oprettet en jobbank, som borgere og medarbejdere kan tilmelde sig, hvis de ønsker at tilbyde deres hjælp. Og så har vi har holdt hundredvis af digitale møder. Og meget, meget mere.

Altsammen har kunnet lade sig gøre takket været dygtige og fleksible medarbejdere, som har udvist et kæmpe ansvar for at få tingene til at lykkes - også selvom det indebar, at de skulle kaste sig ud i opgaver, som måske ikke lige er deres spidskompetencer. Det har krævet mod, vilje og forandringsparathed fra deres side. Og det har indimellem krævet tålmodighed og overbærenhed fra borgernes side. Derfor vil jeg gerne takke både medarbejdere og borgere i Jammerbugt Kommune.

Jeg mærker tydeligt, at rigtig mange af jer udviser en særlig betænksomhed og et særligt overskud - ja, nærmest omsorg - i denne lidt uvirkelige tid, som kræver noget ekstraordinært af os alle sammen. Tak.

Sammen har vi har oplevet, hvordan hverdagen fortsætter - på trods af ændrede omstændigheder.

Gamle cirkusheste har måttet lære nye trick. Jeg selv er blevet ganske ferm til at afholde digitale møder, og selvom det aldrig bliver en ligeværdig erstatning for at være fysisk til stede i samme rum, er det et glimrende alternativ og supplement til de fysiske møder. De digitale møder gør det muligt at fortsætte mange samarbejder og processer, både internt i kommunen og med eksterne parter. For ”The show must go on”, som man siger - og det gjorde det. Og det vil det også gøre i 2021.

På trods af de store udfordringer har vi nemlig holdt gang i hjulene i Jammerbugt Kommune - både internt og i forhold til de borgernære serviceområder, som børnepasning, folkeskole og ældreområdet. Samtidig har der jo også været gang i hjulene udenfor rådhusene og i samarbejdet med ildsjæle, foreningslivet, lokalsamfundene og erhvervslivet.

I Aabybro er der god gang i det store centerbyprojekt og planerne omkring Aabybro Idrætsforenings nye klublokaler med en vision om at etablere et foreningshus er i fremdrift i en god dialog med Jammerbugt Kommune.

I Brovst er der godt gang i et byfornyelsesprojekt, som suppleres af et byforskønnelsesprojekt i Jernbanegade med nedrivning og genopførelse af nye forretningslokaler og leje-boliger og med en flot grøn kile.

Cykelstien mellem Brovst og Tranum bliver etableret i 2021 - og går videre fra Tranum ud mod Tranum Strand.

24 nye lejeboliger etableres i Brovst, samtidig med at de længe ventede byggegrunde på Vesterbjergvej kan udbydes til salg i løbet af 2021 - forsinket af historiske udgravninger.

I Fjerritslev er der også gang i et byfornyelsesprojekt på et tocifret millionbeløb - en proces omkring Fjerritslev Midtby starter i begyndelsen af 2021 i en dialog med borgere, borgerforening og handelsforening.

Børnehaverne i Fjerritslev står i 2021 for tur til renovering og udbygning. Der startes med Gammel Dalhøj. Endelig er en udvidelse af Fjerritslev College besluttet, så der vil være 76 boliger til elever på Fjerritslev Gymnasium.

Igangsætningen af udvidelsen og renoveringen af Idrætscenter Jammerbugt forventes også i løbet af 2021.

I Pandrup er der sat en proces i gang med en stor midtbyplan, som skal skabe et nyt center i handelsbyen Pandrup. Samtidig er der jo ved at være klar til start på det nye Skolecenter Jetsmark, hvor der vil være første spadestik omkring 1. april 2021 - og det vil også være i 2021, at der er første spadestik til renoveringen og udvidelsen af Jetsmark Idrætscenter.

Så, jo, hjulene er holdt i gang i Jammerbugt Kommune - selv i den ganske særlige situation, vi har været i og stadig er i.

Udover disse mange konkrete projekter kan mange flere nævnes, f.eks. er mange store og små projekter ude i lokalsamfundene også et tegn på, at der holdes gang i hjulene. Mange lokalplaner er vedtaget - og en del af disse vil også i løbet af 2021 give synlige investeringer til gavn og glæde lokalt, men så sandelig også for helheden Jammerbugt Kommune.

På kommunalbestyrelsens møde i oktober blev budgettet for det kommende år vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse. Dermed blev den gode tradition med brede forlig og politisk stabilitet i Jammerbugt Kommune holdt i hævd. Og dermed er de økonomiske trædesten lagt for 2021. Overskrifterne for budgettet lyder kort sagt: Højere normering i dagtilbud - Flere midler til folkeskolen - Flere penge til hjemmeplejen - En positiv økonomisk markering til fritidsområdet - Store anlægsinvesteringer. Budgettet afspejler, at kommunen i flere år har været i god udvikling på mange områder, bl.a. med en stabil befolkningsudvikling, en lav ledighed og en stor vækst i antal turismeovernatninger.

Økonomisk har vi flere midler til velfærd og udvikling end nogensinde. Og hvordan er vi så kommet dertil? Det er vi med mange års økonomisk ansvarlighed - et flot budget 2020, en god midtvejsregulering, en vunden retssag mod staten, en god kommuneaftale og en rigtig god udligningsreform!

Dermed har vi i 2021 mulighed for at styrke kvaliteten i institutionerne ved at øge normeringen, som nu er på niveau med landsgennemsnittet. Folkeskolerne får via frigivne opsparede midler også flere penge at gøre med i 2021. Ældreområdet tilføres 7 mio. kr., bl.a. til dækning af, at vi bliver flere ældre, som for nogles vedkommende også er mere plejekrævende. På fritidsområdet afsættes der yderligere 500.000 kr., som via folkeoplysningsudvalget skal udmøntes som et medlemstilskud. Med budget 2021 forventer vi et driftsoverskud på godt 142 mio. kr., som bl.a. kan være med til at finansiere anlægsinvesteringerne på godt 152 mio. kr. Skatteprocenten og grundskyldspromillen er uændret.

Kommunalbestyrelsens evne og vilje til det brede samarbejde giver den politiske og økonomiske stabilitet, der er forudsætningen for de mange gode og store investeringer, vi som kommune kan foretage, både på den borgernære velfærd og i forhold til de fysiske rammer.

Derfor skal der også lyde en stor tak til mine politiske kollegaer for det gode samarbejde i løbet af 2020. Jeg ser frem til, at det også fortsætter i 2021.

Starten på 2021 vil byde på vedtagelsen af handlingskataloget til Kommunalbestyrelsens Planstrategi. En planstrategi, som sætter klare pejlemærker for, hvad der skal sikre borgernær velfærd og vækst i Jammerbugt Kommune. Med handlingskataloget i hånden er vi nemlig klar til at sætte handling bag planstrategiens flotte ord. Og netop handling slår som bekendt alt. For det er gennem handling, at vi når de gode resultater: Som når Jammerbugt Kommune af Dansk Arbejdsgiverforening bliver kåret til Danmarks bedste beskæftigelseskommune. Eller når Dansk Industri kårer os som den kommune, som har den 10. bedste kontakt mellem erhvervslivet, administrationen og politikerne. Eller når vi bliver kåret som Nordjyllands bedste og Danmarks tredjebedste kommune til at løfte folkeskoleeleverne fagligt. Eller når vi fortsat er Nordjyllands største turistkommune, målt på antal overnatninger. Det er faktisk ikke så ringe endda!

Desværre er det nok urealistisk at tro, at coronaudfordringerne er et overstået kapitel, og vi vil sikkert stadig komme til at opleve nogle udfordringer på den baggrund. Der er kun ét at gøre: Vi må fortsat holde skruen i vandet og følge sundhedsmyndighederne anvisninger. Og så ser vi frem til muligheden for en vaccine i løbet af året.

Ellers er det afgørende jo, at vi husker det medmenneskelige aspekt i denne tid. Vi er mennesker. Vi har brug for, at andre er der for os - at nogle bekymrer sig om os. På samme måde har alle andre mennesker det også.

Et godt gammeldags brev til oldemor på plejehjemmet vil som eksempel være med til gøre lykke i en ellers træls tid.

Afslutningsvist skal der lyde en tak til alle, der lokalt, kommunalt, erhvervsmæssigt - og i det hele taget har bidraget i og til Jammerbugt Kommune i 2020.

Endnu en gang tak til kommunalbestyrelsen for evnen og viljen til det brede samarbejde.

Annonceret indhold

Nyeste