Foto: Jammerbugt Havekreds
Livet her

Generalforsamling i Jammerbugt Havekreds

01. juni 2021 kl. 09:00

Jammerbugt Havekreds har holdt generalforsamling på Egnssamlingen i Saltum, og her fortalte formand Inger Ydegaard om et noget anderledes år i havekredsen.

Det oplyser havekredsen i en pressemeddelelse, hvor de også oplyser, at de programsatte arrangementer blev aflyst undtagen Åben Have med lysfest hos Anne og Ole Nielsen, Canada 12 i Brovst.

- Her havde de ca. 50 fremmødte en fantastisk god aften. Vejret var godt, og haven var meget inspirerende og flot. Per Iversen underholdt med oplæsning og sang, og aftenen sluttede med fællessang ved søen i haven, der var oplyst af levende lys, skriver de.

Den traditionelle kåring af Årets Have havde bestyrelsen valgt at aflyse.

Pga. de mange aflysninger i 2020 er det meste i programmet for 2021 en gentagelse af det, der blev aflyst, og bestyrelsen valgte ikke at lave det sædvanlige hæfte, men programmet blev af Haveselskabet sendt ud til medlemmerne.

Mht. medlemstal har corona-nedlukningen haft en positiv indflydelse, og i 2020 var der en fremgang på ca. 1400 medlemmer i Haveselskabet på landsplan. Mange mennesker har benyttet tiden hjemme til at gå mere i haven.

- Generelt er det sådan, at når man melder sig ind i Haveselskabet, finder man hurtigt ud af, enten at ”dette er ikke noget for mig”, eller så forbliver man medlem i mange år.

Ved årsskiftet 2020/21 var der i kredsen 162 medlemmer, idet Åbybro Havekreds lukkede, og medlemmerne derfra blev overført til Jammerbugt Havekreds.

Inger Ydegaard opfordrede til, at alle skal hjælpe hinanden, og dele erfaringer, for der er mange måder at dyrke have på, og ikke alle haveejere har lige stor erfaring. Der er ingen faste regler, og ”det vilde” vinder mere og mere indpas, vi skal tilgodese miljø, dyreliv og biodiversitet.

I 2021 var den sædvanlige påskedemonstration aflyst, men i stedet fremstillede Susanne Jensen, Skovsgård 4 dekorationer, som blev filmet og bortloddet til fire af Havekredsens medlemmer. Filmene blev optaget af Ingrid Kjærsgaard Andersen og lagt på Facebook og Havekredsens hjemmeside.

Arrangementet om permakultur og bæredygtighed hos Jozef Blockx blev aflyst, mens udflugten til Heides Planteskole og to haver i Thy blev gennemført med 24 deltagere.

Havemarkedet hos Britta Mulin i Ryå 29. maj er ligeledes aflyst.

Havekredsen håber på at kunne gennemføre de kommende arrangementer: 16. juni hos Anette og Christen Norman Christensen, Bygmarken 5 i Pandrup og Gitte Christensen, Halkærvej 10, Moseby. Besøgene starter kl. 19. og det er valgfrit, hvor man vil starte.

26. august er der åben have hos Martin Rauff, Dalvej 6, Brovst og derefter er der lysfest hos Bente Nøhr Christensen og Carsten Bech Christensen, Fredensdal 45, Brovst.

11. september er der Havens Dag i parken ved Bratskov i Brovst og 11. november er der julearrangement på Åbybro skole.

Susanne Jensen har valgt at stoppe i bestyrelsen, og Inger Ydegaard takkede hende for den store arbejdsindsats både i bestyrelsen og som blomsterbinder og inspirator

Til bestyrelsen blev Jytte Thomsen, Brovst, og Tove Broen, Brovst genvalgt. Marie Røge, Tranum blev nyvalgt.

Som suppleant til bestyrelsen fortsætter Britta Mulin, Ryå, og Bente Nøhr, Fredensdal blev nyvalgt.

Lene Larsen, Vester Hjermitslev ønskede at stoppe som revisor, og i stedet for hende blev Jonna Madsen, Flegum valgt. Ulrik Schade fortsætter et år mere som revisor.

Som revisorsuppleant valgtes Per Iversen.

Annonceret indhold

Nyeste