Byggeriet af en ny solcellepark indledes snarest muligt, og parken ventes færdig i sommeren 2023. <i>Privatfoto</i>
Livet her

Byggestart: Solcellepark ventes klar næste sommer

Byggeriet af den kommende solcellepark på Thorup Holme går nu meget snart i gang. 

16. september 2022 kl. 15:01

THORUP HOLME: Naboerne til en kommende solcellepark ved Thorup Holme vest for Fjerritslev må i den kommende tid leve med  lettere trafik- og byggestøj i forbindelse med byggeriet af det nye anlæg.

Projektleder Bo Fisker Pedersen fra bygherren HOFOR oplyser i en pressemeddelelse, at der vil forekomme moderat trafik- og byggestøj i løbet af byggeprocessen, men byggeriet forventes ikke at medføre alvorlige trafik- og støjmæssige påvirkninger i lokalområdet.

- I løbet af de næste en til tre uger vil vores entreprenør etablere opmagasinerings- og byggeplads ved området, og fra midten af september og frem til starten af november vil vi begynde at transportere materialer til området. Det sker med lastbiler via Bygholmvejlevej og Alvejen, siger Bo Fisker Pedersen, og oplyser, at tilkørslerne planlægges nøje, så man undgår spidsbelastninger i området

- Vi forventer tilkørsel med op til 10 lastbiler dagligt frem til november. Der vil også være dage med væsentlig færre tilkørsler. Senere - hvilket vil sige frem mod sommeren 2023 - vil der også komme lastbiler i perioder - lidt afhængigt af projektets fremdrift, oplyser Bo Fisker Pedersen i en pressemeddelelse.

Inden solcelleparken monteres skal området klargøres, så mindre ujævnheder på jorden bliver udjævnet, og eksisterende grusveje ind til området bliver forstærket og eventuelt udvidet.

Ifølge Bo Fisker Pedersen vil der efterfølgende blive boret en række huller i jorden, hvor der skal støbes cementfundamenter. Herefter montres de stativer, der skal bære solpanelerne, som placeres øverst med kabler og overvågningsudstyr. Der vil desuden blive etableret et grønt bælte omkring parken, som skal minimere indkig.

Strømmen fra solcelleparken skal via nedgravede kabler tilsluttes til elnettet i en eksisterende transformerstation på Klim Fjordholme Vej. Der vil derfor sideløbende også blive gravet kabler ned til dette formål.

- Vi sætter stor pris på den positive modtagelse projektet på forhånd har fået i lokalområdet. Hvis nogen skulle opleve gener, have spørgsmål eller kommentarer, skal de endelig kontakte os. Så vil vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe, udtaler Bo Fisker Pedersen.

Solcelleparken kommer i alt til at fylde ca. 28 Ha og vil kunne levere grøn strøm til ca. 9000 husstande, når den er fuldt udbygget i sommeren 2023.

Annonceret indhold

Nyeste