Et lokalplanforslag giver mulighed for at bygge 58 sommerhuse på hver 150 kvadratmeter.
Livet her

Ændret lokalplanforslag møder fortsat modstand

Flere end 100 foreninger og privatpersoner kom i 2021 med indsigelser mod et projekt med 58 sommerhuse i Rødhus - nu er der udsendt et nyt forslag

05. august 2022 kl. 15:45

Et nyt lokalforslag har forsøgt at tage højde for en række indsigelser, som kom i kølvandet på et lokalplanforslag for nye sommerhusgrunde i Rødhus Klit, som Jammerbugt Kommune sidste år sendte ud i offentlig høring.

Selv om der, i det nye forslag, er lavet en række ændringer, bliver lokalplanforslaget mødt af kritik - blandt andet fra Pernille Høxbro, der ejer et af 148 feriehuse i området.

Hun og de øvrige sommerhusejere kan nu se frem til at få yderligere 58 naboer, hvis kommunalbestyrelsen senere på året siger "ja" til lokalplanforslaget, som skal bane vejen for, at firmaet Calum kan realisere det omfattende projekt.

- Det her forslag er ikke en forbedring i forhold til det, vi blev præsenteret for sidste år. Dette forslag smadrer naturen helt og aldeles, og det vidner om, at det igen er ussel mammon, der er altoverskyggende i Jammerbugt Kommune, lyder det fra Pernille Høxbro, der er advokat med møderet for Højesteret og endvidere har mere end 25 års erfaring som kommunalpolitiker i Frederiksberg Kommune, hvor hun blandt andet har været rådmand.

I februar sidste år sendte Jammerbugt Kommune et lokalplanforslag i høring i otte uger. I den forbindelse modtog kommunen 101 høringssvar, svarende til 1041 sider med indsigelser og bilag.

Nu har kommunen forsøgt at tage hensyn til indsigelserne og har udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som er i offentlig høring frem til 31. august.

Det nye oplæg til lokalplan indeholder ændringer omkring blandt andet størrelse. Det skal fortsat være muligt at opføre 58 huse, men hvor der tidligere var lagt op til huse på 180 kvadratmeter samt garage/anneks på 50 kvadratmeter, hedder det nu maksimalt 150 kvadratmeter og blot én bygning på hver grund.

Desuden indeholder det nye lokalplanforslag bestemmelser om udseende - herunder farve på bebyggelsen. Endvidere er der krav om taghældning på mellem 20 og 25 grader, hele bygningen skal etableres i samme niveau, tagmaterialer skal være sort tagpap eller græstørv/sedum, der må ikke opsættes flagstænger mv.

Selv om kommunen har forsøgt at tilpasse projektet, ændrer det ikke på, at det ikke bør have en gang på jorden, fastslår Pernille Høxbro.

Husejerne i Rødhus Klit har rejst spørgsmålstegn ved områdets zonestatus. Området er ikke overført til sommerhusområde og er derfor fortsat landzone, hævder de. Det betyder ifølge husejerne, at der ikke kan bygges sommerhuse. Jammerbugt Kommune har på den baggrund haft et advokatfirma til at vurdere, hvilken zonestatus området har. Et syv siders langt dokument udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert fastslår: "Det er vores vurdering, at ejendommens nuværende status er sommerhusområde".

Ifølge Pernille Høxbro er det en konklusion, som områdets to ejerforeninger, er i færd med at afprøve.

- Min vurdering er, at vi har gode muligheder for at dokumentere, at det ikke er lovligt at bygge sommerhuse i det område, fastslår Pernille Høxbro.

Annonceret indhold

Nyeste