Fjerritslev Vand indkalder til ordinær generaforsamling.
Livet her

Fjerritslev Vand indkalder til ordinær generalforsamling

02. marts 2023 kl. 07:56

FJERRITSLEV VAND Amba afholder ordinær generalforsamling på Vandværksvej 35, Fjerritslev torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af statsaut. revisor eller reg. revisor

8. Evt.

Forslag afgives 12 dage inden generalforsamlingen til formanden.

Bestyrelsen

Annonceret indhold

Nyeste