Sognepræster og menighedsrådsmedlemmer fra de seks sogne på Hannæs har dannet et samarbejdsudvalg, der sammen skaber rammen om fælles kirkelige og kulturelle aktiviteter året rundt. Her ved nedgangen til helligkilden ses fra venstre Anne Grethe Sørensen, næstformand i menighedsrådet i Tømmerby, Inger Hørning, sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup samt Julius Holst, sognepræst i Tømmerby-Lild pastorat og Aase Stjerne Hansen, menighedsrådsformand i Lild Sogn (Udvalget har i alt 10 medlemmer).
Det sker

Middelalderfestival på Hannæs

FESTIVAL: Seks sogne er gået sammen om en kirkefestival søndag 26. juni ved Tømmerby Kirke

09. juni 2022 kl. 13:44
Sognepræster og menighedsrådsmedlemmer fra de seks sogne på Hannæs har dannet et samarbejdsudvalg, der sammen skaber rammen om fælles kirkelige og kulturelle aktiviteter året rundt. Her ved nedgangen til helligkilden ses fra venstre Anne Grethe Sørensen, næstformand i menighedsrådet i Tømmerby, Inger Hørning, sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup samt Julius Holst, sognepræst i Tømmerby-Lild pastorat og Aase Stjerne Hansen, menighedsrådsformand i Lild Sogn (Udvalget har i alt 10 medlemmer).
Skt. Bodils kilde ved Tømmerby Kirke var i mange år gemt væk i landskabet, men de seneste par år er den hellige kilde blevet gravet frem, og der er lagt sten omkring. Samtidig er der skabt adgang med en ny trappe fra kirkediget.
En basilisk er et fabeldyr, der er udhugget i kirkemuren. På middelalderfestivalen kan man få et stempel med dette fabeldyr i sit ”pilgrimspas”.

TØMMERBY: Seks sogne er gået sammen om en kirkefestival søndag 26. juni ved Tømmerby Kirke.

Gudstjenesten vil indeholde munke- og korsang, og efterfølgende kan deltagerne opleve gøgl og andre løjer ved Skt. Bodils kilde

I middelalderen var Tømmerby Kirke et sted, folk valfartede til fra nær og fjern. Ved kirken var nemlig et tingsted, men på skråningen øst for kirken var der også en helligkilde, Skt. Bodils kilde.

26. juni 2022 er det håbet, at der igen vil være folkevandring til Tømmerby Kirke, for denne søndag eftermiddag afholdes Hannæs Kirkefestival – med middelalderen som tema.

- Kirken har altid været et sted, hvor alle kunne mødes. Med middelaldertemaet har vi en god ramme for noget familievenligt, siger Julius Bang Holst, sognepræst i Tømmerby, Lild og Lild Strand.

Middelalderfestivalen ved Tømmerby Kirke arrangeres af et udvalg, der favner de seks sogne på Hannæs.

Samarbejdsudvalget har ligget i dvale på grund af corona, men nu pustes der liv i samarbejdet igen med en række arrangementer, der har kirke og kultur som fællesnævner.

- Kirken på landet har andre vilkår end i byen. Vi er en samlende kraft for lokalsamfundet, og derfor er det nærliggende at have kulturarrangementer med, lyder det fra udvalget.

Højskoledag, sangaftener, foredrag og koncerter er nogle af de arrangementer, der allerede er i kalenderen.

- Vi prøver at finde en balance i samarbejdet, så det bliver meningsfuldt. Vi laver naturligvis også arrangementer hver for sig, men vi er jo flere til at få ideer, når vi går sammen.

Et af de store fælles arrangementer er julekoncerten med akademisk kor fra Århus.

- Vi vil godt lægge os fast på tilbagevendende begivenheder – hvis de er succes’er. Så ved folk det jo og ser måske frem til det, siger Julius Holst.

Samarbejdsudvalget ønsker med store arrangementer som middelalderfestivalen 26. juni at tiltrække folk fra hele Thy – og gerne også Han Herred.

Festivalens program og indhold har været udsat for idéudvikling gennem længere tid. Senest har man fundet på, at der skal udstedes et pilgrimspas til deltagerne ved den hellige kilde.

Stemplet bliver fabeldyret basilisken – et af de billedkvadre, der er udhugget i Tømmerby Kirkes apsis.

Der loves i øvrigt et morsomt historisk gøglershow med plattenslageren Mester Peder og den unge knægt, Ildknægten, der vil slå lejr uden for kirkediget med deres flotte gamle kærre.

Desuden medvirker både lejlighedskor og børnekor ved kirkefestivalen i Tømmerby.

Sognesamarbejdets nye tiltag tegner altså til at blive en gudstjeneste ud over det sædvanlige med mange farverige aktiviteter. Alt er på plads. Næsten.

- Så skal vi bare finde ud af, hvordan vi skaffer noget mjød, lød det ved det sidste planlægningsmøde.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu