Annemie Pedersen er formand for Ældresagen i Aabybro, der 17 marts kan fejre 25 års jubilæum.
Det sker

Annemie melder udsolgt til jubilæumsfest

27. februar 2023 kl. 08:07

Der er lagt op til et brag af en fest med Per Pallesen på scenen, når Ældresagen i Aabybro fredag den 17. marts om eftermiddagen fejrer foreningens 25-års jubilæum i Aabybro Kulturcenter.

- Interessen har været overvældende, og billetterne er revet væk, så vi har måttet lave en venteliste, fortæller Ældresagens lokale formand Annemie Pedersen.

- Men man kan nu fortsat være med til at fejre jubilæet, for efter forestillingen med Per Pallesen fortsætter vi på Hotel Søparken med kaffe og kage og optræden med Lisbeth Sørensen.

Forening i vækst

- Ældresagen i Aabybro blev stiftet for 25 år siden som en aflægger af Pandrup-afdelingen. Dengang var vi 42 medlemmer. Året efter 187 og siden er det bare gået fremad. Vi har i dag 2.283 medlemmer og er dermed en af de største foreninger i Jammerbugt kommune.

Årsagen til successen er først og fremmest, at mange mener, at Ældresagen er en god sag at støtte – og vort yngste medlem er da også kun 35 år. Men i sagens natur er de fleste medlemmer pensionsalderen.

- Det er Ældresagens mål, at alle skal have et godt liv – uanset alder. Det mål forfølger vi både gennem politisk indflydelse lokalt og på landsplan – og her i Aabybro især gennem et højt aktivitetsniveau.

- Mange af aktiviteterne er rettet mod ældre, som har udfordringer med den moderne teknologi. Her hjælper vi både med Rejsekortet og MitID. Men i det hele taget er de ældre meget interesseret i IT, så vi dyrker også slægtsforskning og holder datastuer, hvor vi træner i brugen af PC og I-pads. Her kan man også høre om de nyeste apps, så man hente nyheder fra DR, Facebook og bruge søgemaskiner, når man vil lære noget nyt.

- En anden populær aktivitet er besøgsvennerne. Man skal ikke være ensom, selv om man er op i årene – og her er besøgsvennerne en god aktivitet – både for dem, som ikke er så mobile og for dem, som har lyst til at komme ud og snakke med andre ældre.

Et aktivt seniorliv

- Endelig har vi en række sportslige aktiviteter som petanque, golf, badminton og bowling. Det handler simpelthen om et aktivt seniorliv, slår Annemie Pedersen fast.

Annemie Pedersen har været formand for Ældresagen i Aabybro siden 2004 og er blot foreningens anden formand i de 25. Den første formand var Tage Due.

- Der er fire afdelinger af Ældresagen i Jammerbugt kommune. En i hver af de fire store byer. Så i alt kan vi mønstre over 7.000 medlemmer i hele kommunen. På landsplan har foreningen 930.000 medlemmer, der nyder godt af foreningens mange tilbud.

- Men det ville aldrig løbe rundt, hvis det ikke var for de mange frivillige ude i lokalforeningerne. Det er de frivillige, som skaber aktiviteterne og gør et stort og uegennyttigt arbejde for de ældre.

- Ældresagen står og falder med de frivillige. Vi har heldigvis en stor gruppe her i Aabybro, som er klar til arbejdet – og det er en væsentlig del af forklaringen på vores lokale succes. Vi mangler heldigvis ikke frivillige til vores mange aktiviteter, konstaterer Annemie Pedersen.

- Vi belønner frivilligheden med særlige arrangementer som for eksempel udflugter. Det er med til at holde gejsten oppe – og så er det jo ingen sag at fejre 25 år i en god sags tjeneste.

Annonceret indhold

Nyeste