Sæby Kirke huser en stor fejring af 4.maj. Lige nu er man i gang med at søge penge.Arkivfoto: Kim Dahl Hansen
Mennesker

Sæby fejrer 75 året for Danmarks befrielse

29. januar 2020 kl. 09:31

I år er det 75 år siden at befrielsesbudskabet lød 1. gang da den engelske radio midt i udsendelsen, den 4. maj 1945, pludselig blev tavs og efter en kort pause, kom meddelelsen om at general Montgomery havde meddelt, at de tyske tropper havde overgivet sig. Snart var gaderne fyldt med glade mennesker som viftede med Dannebrog og sang og dansede til langt ud på natten.

I Sæby er befrielsen blevet fejret i mange år med en befrielsesgudstjeneste i Sæby Kirke – denne tradition blev oprindelig startet af daværende sognepræst Jens Pind Jørgensen, Volstrup, som i samarbejde med det lokale hjemmeværn, syntes at 4.maj var værd at fejre og Jens Pind Jørgensen var klar over at et sådant arrangement ikke kunne huses i Volstrup Kirke og derfor var Sæby Kirke fra starten valgt, dels på grund af kirkens størrelse, men også fordi Sæby jo havde en central placering i forbindelse med flugtruten til Sverige.

Som aktiv hjemmeværnsmand, var det sognepræst Jens Pind Jørgensen, der stod på prædikestolen i uniform.

I år, hvor 75 året for befrielsen skal fejres, har Sæby Menighedsråd taget initiativ til at samle flere af byens foreninger og enkeltpersoner, som kunne have interesse og lyst til at deltage i fejringen, mandag den 4. maj 2020. Det oplyser kordegn Per Kristensen

Der har allerede været afholdt flere møder hvor Sæby Borgerforening, Retfærdigheden, Sæby Bio, Sæby Garden, Musikkorps Sæby, Sæby Scenen, DDS-spejderne, Kirkecafeen, forfatter og historiker Hans Gregersen samt sognepræst Peter Jessen, organist Henrik Strøm, menighedsrådsformand Henrik Stage har deltaget.

Der foreligger allerede nu skitsen til et flot program, hvor vi allerede i starten af marts tager hul på arrangementerne med et foredrag af Hans Gregersen som vil fortælle om flugtruten fra Sæby, der bliver efterfølgende foredrag i Retfærdigheden, filmforevisning i Manegen, rundvisning i kirken, kransenedlæggelse ved mindestenen på havnen, fakkeloptog på dagen med Sæbygarden i spidsen. Som sædvanlig bliver der befrielsesgudstjeneste med medvirken af Musikkorps Sæby i Sæby Kirke og efterfølgende samvær i Mariehuset, hvor der er plads til op mod 100 mennesker til sang og kaffe.

Sådanne arrangementer kan ikke klares uden økonomiske midler og de deltagende foreninger er i færd med at søge lokale fonde om tilskud.

De forskellige arrangementer vil blive annonceret via de deltagende foreningers hjemmeside og via face-book, ligesom arrangementerne vil blive offentliggjort på kirkens hjemmeside.

De deltagende foreninger håber, i lighed med tidligere, at Sæbynitter og folk fra oplandet vil bakke op om arrangementerne.

Annonceret indhold

Nyeste