Ultimativt er planens formål at være et solidt styringsredskab for vores videreudvikling, siger turistdirektør René Zeeberg, Turisthus Nord
Livet her

Super udviklingsplan for Skagen-området

Turistdirektør: Man skal se den som en overordnet masterplan som vi alle kan forholde os til, når vi skal udvikle området

26. januar 2021 kl. 08:00
Ultimativt er planens formål at være et solidt styringsredskab for vores videreudvikling, siger turistdirektør René Zeeberg, Turisthus Nord Foto: Peter Broen
Antallet af beboere kan nærmest seksdobles i de store turistuger, som her i Hellerupugen 2019. Peter Broen

KOMMUNEN: Da Skagen for fire år siden blev udpeget til destinationsprojekt af Dansk Kyst- og Naturturisme blev ideen om en mere overordnet udviklingsplan grundlagt.

Nu er den så klar og venter blot på den endelige kommunale blåstempling og det efterfølgende arbejde med at finde veje til at fylde udviklingsplanen ud, så man når i mål med alt det man stiler efter.

Planen består af to spor, som omsætter visionerne for og fortællingen om Skagen til en konkret plan.

Det ene spor omhandler nye fysiske tiltag for udvikling og kvalitetsmæssig styrkelse af Grenen og Skagen Odde som attraktion.

Det andet spor handler om initiativer mod nye forretningskoncepter til udvikling af byens helårsturisme gennem

målrettet oplevelses- og produktudvikling af nye såvel som eksisterende produkter.

Udviklingsplanens to spor er direkte forbundet og tænkt på tværs, så de derved styrkes i samspillet.

- Ultimativt er planens formål at være et solidt styringsredskab for vores videreudvikling, siger turistdirektør René Zeeberg, Turisthus Nord.

Han har sammen med Jacob R. Kirkegaard Larsen, Destinationsudviklingschef Dansk Kyst- og Naturturisme, Willy Hansen havnedirektør, Lisette Vind Ebbesen, direktør Skagens Kunstmuseer, Jesper A. Blom Hansen, Skovrider, Naturstyrelsen, Thomas Eriksen, Teknik- og Kulturdirektør og Mikael Jentsch, begge Frederikshavn Kommune, haft sæde i den styregruppe, som gennem 2020 har hævet sig i helikopteren for at finde pejlemærkerne for udviklingsplanen.

- Den nye plan rummer virkelig mange positive aspekter, og man skal se den som en overordnet masterplan som vi alle kan forholde os til, når vi skal udvikle området, siger René Zeeberg.

Han understreger, at arbejdet på at skabe planen har betydet at alle har løftet sig fra den almindelige driftshverdag.

- Og det har skabt en god energi, der peger frem ad for samarbejderne i området.

Men selv om udviklingsplanen alene viser udviklingsretningen, så er der også undervejs opstået konkrete ideer,d er kan arbejdes videre på.

Samtidigt har der været nedsat mindre grupper af idefolk, som har bearbejdet potentielle indsatsområder, som nu også vil kunne nyde fremme i form af konkrete udmøntninger

- Jeg tror personligt, at nogle af de ideer, der er kommet frem, kan finde en form relativt hurtigt, men ellers skal udviklingsplanen mest af alt ses som det den er - en ramme, som der skal findes veje til at skabe indhold til.

- Noget af det vil kræve fondshjælp og derfor kan det tage flere år inden, flere af ideer er så langt fremme, at man kan begynde at se konturerne af dem, siger René Zeeberg.

Han understreger, at man i planen arbejder videre på grundlaget om de gode formidlingscentre, som i samspil styrker interaktionen mellem natur og kultur

Som tidligere nævnt er der to spor og her vil det fysiske spor samle hele Skagen Odde til én destination.

Det sker med særligt fokus på tilgængelighed til naturen, guide til fortællinger i landskabet, og oplevelsesrige ruter i landskabet.

Planen beskriver også, hvordan ankomsten til Grenen forbedres som oplevelse, hvordan områdets synergier mellem attraktioner og oplevelser i landskabet styrkes, og hvordan forbindelsen mellem Skagen by, havn og Grenen understøttes.

Udviklingsplanen indeholder tre mulige indsatsområder, som målretter sig til kvalitetsbevidste turister og understøtter Skagen som helårsdestination.

Det gælder projekt Skagen Lysfestival, projekt Fyrtårnenes Fodspor og projekt Nyt liv i bunkerne.

Forretningskoncepterne er udviklet i tæt samarbejde med turismeaktørerne.

Forretningskoncepterne supplerer det fysiske spor med nye oplevelsesprodukter, der kan være med til at brande Skagen og bringe flere besøgende til Skagen uden for sommersæsonen.

Og det er en nødvendigt satsning, siger Renè Zeeberg.

- På Bornholm har man været gode til fælles planlægningblandt andet konkretiseret i udvikling af stier og skabelse af events omkring udendørs aktiviteter.

- Og den satsning skal anspore os til sammen at skabe den koordinerede tilgang til udvikling af Skagen som rejsemål og vækstmotor inden for helårsturisme, siger turistdirektøren, som understreger, at det skal ske ved at arbejde videre med stedbundne potentialer samt styrke udviklingen af helårsbaserede produkt- og oplevelsesmuligheder.

De fysiske forbindelser skal styrkes, så turisterne oplever sammenhæng mellem attraktioner og oplevelser, mellem ankomsten og selve byen og mellem landskab og bymiljø.

Den fysiske udvikling skal styrke både borgere og besøgendes oplevelse og sans for byen, samtidig med at den skal styrke kvaliteten af det byggede miljø og iscenesættelse af landskabet.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu