Radon måles med såkaldte dosimetre, der er små, sorte plastikanordninger cirka på størrelse med en chokoladeskildpadde. Foto: Anette Sønderby, Videncentret Bolius
Livet her

Radon måles i nordjyske huse

Husejere i 16 kommuner i Nord- og Vestjylland er blevet tilbudt målinger af radonniveauet i hjemmet. Målingerne skal være med til at kortlægge radonniveauet i Danmark

12. januar 2020 kl. 08:01

KOMMUNEN: Over 2.700 husejere rundt om i 16 kommuner i Vest- og Nordjylland har modtaget et brev med en opfordring til at deltage i et forsøg med målinger af radon i deres hjem.

Bag brevet står kommunerne, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Videncentret Bolius.

Alle de omfattede kommuner er i områder med lav risiko for radonforekomster over de anbefalede referenceniveauer, men tallene er baseret på målinger foretaget i 1995, og de nye måleresultater vil derfor indgå i en ny rapport udarbejdet af Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi.

- Vi har en forhåbning om at få tilstrækkeligt mange husejere med i undersøgelsen til, at vi kan skabe en bedre forståelse af radon som fænomen i de områder, hvor eksempelvis geografien tilsiger, at risikoen bør være lavere end gennemsnittet i Danmark, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker i SBi.

Initiativet og rapporten har først og fremmest til formål at fastslå et nyt og opdateret tal for den gennemsnitlige forekomst af radon i danske enfamilieshuse og rækkehuse, og det kræver flere målinger i områder med lav risiko, end der hidtil er registreret.

Den nye undersøgelse følger op på den flerårige oplysningskampagne, som Realdania og Videncentret Bolius har gennemført siden 2015.

Her har over 25.000 husejere landet over fået målt for radon i boligen, men meget få af dem er fra områder med lav risiko, hvorfor der nu skal laves de nye målinger i blandt andet nordjyske kommuner.

Videncentret Bolius betaler for selve målingerne, der vil være anonymiseret i rapporten, og husejerne kan selv vælge, om de vil kende resultatet af målingen.

Annonceret indhold

Nyeste