Mette Hardam: Vi skal fylde børn og unges kulturelle rygsæk med oplevelser. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen
Livet her

Nyt kulturløft gennem Kulturkanten

Kultur- og Fritidsudvalget: Vi skal fylde børn og unges kulturelle rygsæk med oplevelser

24. januar 2021 kl. 10:00
Mette Hardam: Vi skal fylde børn og unges kulturelle rygsæk med oplevelser. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen
KulturKantens store satsning i Strandby sidste år blev desværre nedlagt delvist af coronaen. Projektet skulle have været udmøntet i dramatiserede fortællinger om byen 26. november. Her et kig ind i forarbejdet med en gruppe af planlæggerne - nemlig fra venstre afdelingsleder Mogens Brag Strandby Skole, projektleder Linda Linda Hanghøj Haunstrup-Skov, kulturudvalgsformand Mette Hardam (V) centerchef for Kultur og Borgerservice Anette Ravnholt, og afdelingsleder Mette Risager fra Strandby Skole. Projektet blev dog afsluttet med en stor ophængning på Strandby Skole. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen
Kulturkaravanens besøg i Østervrå i 2019 bøde blandt andet på denne imponerende og sensuelle dans med musik og sang af Oh Land. Foto: Åse Bakland

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune tilslutter sig for sjette gang til den nordjyske kulturaftale KulturKANten.

Aftalen løber frem til og med 2024 og er en del af et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde på tværs af 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

- Vi har sagt ja til at være i båd med ti andre nordjyske kommuner om et stærkt fælles kultursamarbejde, fordi vi ved, det virker.

- Gennem de seneste fire år har vi set, hvordan vi kan tilbyde kvalitetspræget kunst og kultur, når vi står sammen med de andre kommuner og regionen, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Hardam.

Et godt eksempel er Kulturkaravanen, som turnerede i hele regionen og blandt andet fik Det Kongelige Teaters Balletkorps til at danse sammen med borgerne i Østervrå.

- Jeg glæder mig meget til at se, hvilke oplevelser borgerne i Frederikshavn Kommune får mulighed for at nyde med den nye aftale.

- I Kultur- og Fritidsudvalget er vi meget bevidste om, at kulturen udvikler et fællesskab – en samhørighed – blandt mennesker, og det har vi i den grad brug for. Det mærker vi ikke mindst i disse tider, hvor de fælles oplevelser har svære betingelser, siger Mette Hardam.

Den nye kulturaftale KulturKANten har som sit primære mål at vække lysten og skabe fællesskaber.

Det skal ske gennem tre spor, hvor af nordjyske fortællinger er det ene.

Her skal der fokuseres på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker.

- ”Nordjyske fortællinger” er en nyskabelse i denne kulturaftale og den vil uden tvivl få gode vilkår i vores kommune. Vi har så uendelig mange gode historier fra Sørå i syd til Skagen i nord, som bare venter på at blive fortalt. Dette indsatsområde kan derfor være med til at løfte oplandets vilkår for at fortælle deres gode historie, understreger Mette Hardam.

Et andet spor er udtrykt i ordene: At lære at være.

Her skal talentudvikling fremmes og vækstlag udvikles i hele kulturregionen.

Opgaven er at give børn og unge redskaber til at leve det gode liv.

- Vi er i udvalget optaget af at fylde børn og unges kulturelle rygsæk med oplevelser og kulturelle fællesskaber, siger Mette Hardam.

Med indsatsen fortsætter ordningen om ”Børns Møde med Kunsten”, som i mange år har givet gode og lærerige workshops mellem professionelle kunstnere og skoleelever i Frederikshavn Kommune.

Endelig er der også sporet, der er udtrykt som: Sund med kultur.

Her vil der specifikt blive fokuseret på brugen af kunst og kultur i forhold til at forbedre nordjyske borgeres sundhed og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.

Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi.

En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturforbrugere.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu