Livet her

Genforeningen -nationalt og lokalt

07. januar 2020 kl. 08:01

Sæbynitter tog ”hjem” til Sønderjylland for 100 år siden og var med til at stemme landsdelen tilbage til Danmark.

Dette og meget mere bliver der mulighed for at høre meget mere om, når Saltlandets historiske Forening for Sæby og Omegn starter jubilæumsåret for genforeningen op med foredrag med forhenværende byarkivar Jørgen Clausager, tirsdag den 14. januar, kl. 19.00 Manegen i Sæby.

Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 er sammen med befrielsen i maj 1945 de to lykkeligste begivenheder i det 20. århundredes Danmarkshistorie; så det er absolut berettiget at kaste historiens lys tilbage på begivenhederne for 100 år siden, der startede med folkeafstemningen den 10. februar og kulminerede med Kong Christian X’s ridt på den hvide hest over den slettede grænse ved Taps syd for Kolding, den 10. juli.

I foredraget vil Clausager skitsere det knudrede historiske forløb, fra H.P. Hanssen-Nørremølles tale i den tyske rigsdag den 23. oktober 1918 og til den fuldbyrdede genforening i sommeren 1920.

Ved afstemningen i februar havde de sønderjyder, der var flyttet til kongeriget, adgang til at rejse ”hjem” til fødestavnen og afgive stemme og han vil fortælle om de tilflyttede sønderjyder i Sæby og omegn, som benyttede sig af denne mulighed.

Hovedvægten i foredraget vil dog ligge på genforeningsdagene og deres fejring, og her ikke mindst på, hvordan begivenheden blev markeret lokalt, i Sæby og Omegn. For selvom Vendsyssel ligger langt væk fra Sønderjylland, rørte genforeningen også i den grad folks følelser heroppe. Det kom til udtryk både i festlige markeringer af dagen og opstilling af mindesten til erindring om den store begivenhed.

Ovenstående foredrag er Saltlandets første arrangement i 2020 og også det første led i den lokale markering af 100-års jubilæet for den sønderjyske genforening i 1920.

Man har desuden 13. februar et historisk foredrag med Erik S. Christensen om det dansk/tyske grænseproblem og endelig 24. marts foredrag med Søren Ryge om hans opvækst i Sydslesvig.

Annonceret indhold

Nyeste