Naturen i Nordjylland er fantastisk, og det skal være let at komme der til og finde rundt viser en ny undersøgelse fra Dansk Kyst-og Naturturisme.
Livet her

Gæster går efter naturoplevelser i ferien

Undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme viser stor tilfredshed med og vilje til at anbefale med danske feriesteders natur

10. januar 2020 kl. 05:29

Turister i Danmark er tilfredse med deres ferie, særligt med kyst- og naturoplevelserne, på de danske feriesteder, men der skal udvikling til, for gæsterne stiller fortsat højere krav til deres ferie.

Det viser en ny analyse fra Dansk Kyst- og Naturturisme udført i samarbejde med 37 danske feriesteder., hvor man i alt har spurgt ar spurgt 11.144 feriegæster.

Turisterne signalerer en høj gennemsnitlig tilfredshed på tværs af feriesteder, hvor hele 94 procent af de adspurgte har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse.

Dertil viser undersøgelsen, at gæsterne har en meget høj anbefalingsvillighed, hvilket kan aflæses i feriestedernes samlede ’Net Promotor Score’ på 62.

Det er især feriestedernes naturområder, der er størst tilfredshed med blandt gæsterne.

Faktisk er flere forhold vedrørende natur i top 5 over bedst vurderede forhold ved feriestederne – kun overgået af feriegæsternes oplevelse af befolkningens generelle venlighed.

Undersøgelsen viser desuden, at den primære ”reason-to-go” blandt feriegæsterne er atmosfæren i byerne, som blandt andet dækker over det lokale liv inde ved byerne samt parametre som ’ro’, ‘hygge’, ‘afslapning’, ‘miljø’ og ‘dejligt sted’.

Udvikling af naturoplevelser

Langt størstedelen af feriegæsterne er tilfredse med feriestederne, men undersøgelsen viser også, at feriegæsterne i højere grad efterspørger en let adgang til naturoplevelser og mulighed for at benytte sig af naturen – både når det kommer til adgang i form af infrastruktur, men også i forhold til aktiviteter og formidling.

- Analysens resultater viser, at nogle af feriestederne har flere førstegangsbesøgende, hvilket kan tyde på at de er begyndt at tiltrække nye målgrupper, der stiller nye krav til oplevelser og kvalitet på ferien. Vi oplever allerede nu en spirende aktivitet i forhold til produkt- og konceptudvikling på en række feriesteder, så vores gæster har mulighed for at tilgå forskellige naturoplevelser, men der er behov for endnu mere udvikling, hvis vi skal indfri kyst- og naturturismens store potentiale i fremtiden, fortæller destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Dansk Kyst- og Naturturisme har senest lanceret en ny handleplan for dansk outdoorturisme i samarbejde med Erhvervsministeriet, som har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for udvikling af outdoor-turismen og ikke mindst styrke outdoor-tilbuddene på landsplan.

Dansk Kyst‑ og Naturturisme

Dansk Kyst‑ og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst‑ og naturturismen i Danmark.

Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst‑ og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.

Dansk Kyst‑ og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet. Se mere på www.kystognaturturisme.dk

Annonceret indhold

Nyeste