Brandbilen havde mindre at lave i 2019.
Livet her

Færre udkald til Østervrås beredskab

07. januar 2020 kl. 06:01

Måske er der kommet bedre styr på installationerne, og omtanken hos borgerne er blevet større, for antallet af udkald til de lokale brandsvende i Østervrå har været betydeligt mindre i 2019.

Det var meldingen fra brandstationsleder Gorm Rosendal til den årlige nytårsparole, hvor de aktive brandsvende også havde fået selskab af tidligere kolleger.

Der ligger ikke nogen dybdeborende undersøgelse bag ovenstående udsagn, som udelukkende er basseret på den aktuelle situation. Gorm Rosendal kunne dog oplyse, at et lignende mønster tegner sig hos nabostationer.

19 gange – mod 34 i 2018, har brandsprøjten været kaldt ud i 2019, og i langt de fleste tilfælde er der tale om tidsmæssigt kortere aktioner.

Antallet af færdselsuheld topper årets liste med fem, mens bygningsbrand er fire styk. Derudover har det været kørsel til brandmeldere, efterslukning, containerbrand og brand i landbrugsmaskine.

Mandskabsmæssigt er der kommet tilgang af én ny brandmand, som snart er færdiguddannet. Alle har deltaget i de obligatoriske brandøvelser, og holdlederne har desuden været på efteruddannelse, med henblik på at være bedre rustet til at tage ledelse på skadestedet.

Nyt år - nye tiltag

Nordjyllands Beredskab har meldt nye slukningsområder ud, så det er nærmeste slukningsenhed, der bliver kaldt. For Østervrås brandsvende kan det betyde, at de skal dække et større område bl.a. Tårs og Lendum. Der er dog endnu ikke truffet en endelig beslutning, og man afventer bl.a. resultatet af de indsigelser, der er indkommet fra de berørte stationer.

Arbejdstilsynet har skærpet deres fokus på brandsvendenes røgmiljø, som nu også omfatter returkørsel til stationen, håndtering af udstyr og personalets badeforhold. På stationen i Østervrå vil der straks i det nye år blive taget fat på en gennemgang af de aktuelle forhold.

I løbet af 2020 vil brandsvendene blive kaldt på en ny måde.

I øjeblikket kører et forsøg på flere stationen med udkald via telefonen, et system, der desuden kan virke mere hensigtsmæssigt i f. t. udkald og vagtdækning.

Året 2019 har stået i både omstruktureringens og besparelsernes tegn, men Falck skriver i deres nytårshilsen, at de forventer at være kommet i mål, og det nu er tid til at kigge fremad.

Annonceret indhold

Nyeste