Skovdyrkerforeningen har beregnet, at Sæbygråd Skovs årlige tilvækst kommer til at binde fem gange mere CO2, end banken samlet udleder.
Livet her

Bliver CO2-neutral gennem skovbrug

Sæbygård skov: Nordjyske Bank sikrer CO2 neutralitet og et rekreativt, grønt åndehul

24. januar 2021 kl. 11:00
Skovdyrkerforeningen har beregnet, at Sæbygråd Skovs årlige tilvækst kommer til at binde fem gange mere CO2, end banken samlet udleder.
Claus Andersen: Skovens sammensætning af træer i forskellige aldre vil i mange år frem sikre en betydelig tilvækst af træmasse, hvilket betyder, at skoven vil binde en stigende mængde CO2 Michael_Madsen Wizion

KOMMUNEN: Da Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank fusionerede i 2018, blev den nye bank også ejer af Sæbygård Skov.

Skoven tilhørte nemlig Nordjyske Bank, som egentlig gennem længere tid havde haft overvejelser om at sælge den.

Men de overvejelser gør banken sig ikke længere, og det skyldes både skovens evne til at binde CO2 og dens rekreative kvaliteter for beboerne i området, fortæller bankdirektør Claus Andersen fra Nordjyske Bank:

- Over 60 procent af skoven består af løvtræer med bøg som klart dominerende.

- Der gennemføres plukhugst på løvtræsarealet, og foryngelsen af skoven sker i vid udstrækning naturligt, hvilket over tid vil øge artsrigdommen.

- Skovens sammensætning af træer i forskellige aldre vil i mange år frem sikre en betydelig tilvækst af træmasse, hvilket betyder, at skoven vil binde en stigende mængde CO2, understreger Claus Andersen.

En stor del af skovens bøgetræerne er nu op mod 100 år gamle.

- Det kan lyde gammelt, men for et bøgetræ er det den bedste og mest produktive alder. Det sikrer netop tilvæksten af træmasse og den stigende binding af CO2.

Skovdyrkerforeningen har beregnet, at skovens årlige tilvækst kommer til at binde fem gange mere CO2, end banken samlet udleder.

- Bindingen af CO2 forstærkes af, at der i 2015 blev tilkøbt et mindre areal med landbrugspligt.

- Dette areal er siden blevet tilplantet og arealoverført, så det nu er omfattet af fredskovpligt i lighed med resten af skoven.

Med sin beliggenhed helt ind til Sæby har Sæbygård Skov også stor rekreativ værdi for beboerne i området.

Det højeste punkt – Gedebjerg – ligger 85 m over havet og er sammen med den mest bynære del af skoven et populært mål for vandreture.

Langs med Sæby Å, som snor sig 2,7 km gennem skoven, kan man bl.a. være heldig at se den sjældne vandstær.

I den østlige del af skoven - tæt på Sæby - ligger 5 tennisbaner, som er udlejet til Sæby Tennisklub, og som benyttes flittigt af klubbens medlemmer.

Med sin status som fredskov kan Sæbygård Skov aldrig fjernes, og den offentlige adgang til skoven er også lovsikret.

Claus Andersen ser det alligevel som en fordel for både banken og lokalområdet, at banken forbliver som langsigtet ejer:

- Vi har som noget relativt nyt et erklæret mål om at være CO2 neutral, og vi vil helst kompensere i Danmark for vores CO2-udledning i Danmark.

- Det opnår vi ved at beholde Sæbygård Skov. Men vi ser i høj grad også frem til i et godt samarbejde med brugerne at udvikle skovens rekreative værdier yderligere – blandt andet ved at øge artsrigdommen, fastslår Claus Andersen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu