Hanne Andersen: Vi bidrager gerne til processen med vores ideer og bekymringer
Livet her

Ældrerådet klar med ideer

Ny styregruppe skal skabe rammer for ekstra SOSU-hænder - og Ældrerådet er klar med råd og dåd

11. januar 2021 kl. 13:00

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune er udfordret på at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft inden for Social- og Sundhedsområdet.

Der er derfor nedsat en politisk styregruppe der skal arbejde med rekruttering og fastholdelse af elever på SOSU-området.

- I Ældrerådet er vi meget tilfredse med, at man nedsætter styregruppen, og vi vil gerne bidrage til processen med vores ideer og bekymringer, udtaler Ældrerådets formand Hanne Andersen.

Tanken er at de styregruppen er politisk forankret, men at den suppleres med eksterne og interne videnspersoner på området.

Det er Ældrerådets indtryk, at man i langt de fleste tilfælde udelukkende tilbyder plejepersonalet deltidsstillinger.

Da mange unge er økonomisk afhængige af at have en fuldtidsstilling, kan de mange stillinger med færre timer få de unge til at vælge SOSU-uddannelsen fra.

Derfor appellerer Ældrerådet til, at der indgås aftale med plejepersonalet, så deltidsansatte får adgang til en fuldtidsstilling eller i det mindste et højere timetal.

Ældrerådet ser med stor tilfredshed, at SOSU Nord har oprettet en mulighed for at uddanne sig til Social- og Sundhedshjælper/assistent på Handelsskolen i Frederikshavn.

– Det betyder rigtig meget, at man nu kan tilbyde uddannelsen lokalt, og søgningen har været stor, så det er meget positivt, understreger Hanne Andersen i årsberetningen.

Annonceret indhold

Nyeste