Se den afvekslende natur med bække og søer
Livet her

10 steder du skal opleve

Katsig bakker : Følg med i ugeavisernes serie, hvor kommunens naturvejleder tager os med ud til de steder, vi simpelthen ikke kan undvære at se.

16. januar 2022 kl. 07:15

Vores kommune byder ind med så meget forskelligartet natur, at det kan være svært at lave en meget kort Bucket-List over steder man simplethen må se.

Men listen skal nu ikke være uforsøgt.

Derfor bad vi kommunens utrættelige naturvejleder Bo Storm om, at lave sin Bucket List over blot 10 steder.

Det har vi fået ham til - selv om han har haft svært ved at begrænse sig.

Det betyder til gengæld, at vi undervejs på rejse vil droppe de kendteste spots og prøve at finde nogle skjulte perler frem.

Følg med på rejsen - både her i avisen - men også gerne ude i marken. For det er der, naturen for alvor lever.

Vi giver ordet til Bo Storm for sidste gang i denne inspirationsrige ”Tour de Kommune”, der har bragt os vidt - til Stensnæs, Degnehøjene og Albæk, Gravhøjene i kommunen, Gærum Plantage og Kig ud, Helligkilderne, Kalmar Rimmer, Råbjerg Stene, Nymølle, Fejborg Bakker og nu Katsig Bakker.

Vi er ved at være til vejs ende af steder du skal opleve i din kommune.

Vi har været langt omkring, og du har læst om mange fantastiske steder og områder du måske ikke har set før, eller har oplevet, dog uden at have tænkt over deres historier.

Det har også været svært for mig at skulle begrænse mig, for der er jo mange flere steder end dem du har læst om her i artiklerne, som kunne være interessant at opleve.

Ganske små steder som også er spændende, eller har en egenartet naturtype.

Det vigtigste er dog at Du har set og oplevet noget nyt, eller bare fået lyst til at se de 10 steder på listen.

Det sidste sted i rækken bliver juvelen, selvom det er svært, nemlig Katsig Bakker.

Katsig Bakker ligger 12 km vest for Frederikshavn.

Det er faktisk nemt at finde, for tager du hovedvejen mod Hjørring, så finder du skiltet ca. 5 km vest for Ravnshøj.

Katsig Bakker, betyder egentlig bakker og våde dale. Et gammelt ord som findes andre steder i Danmark og I vores kommune. Går vi 500 år tilbage i tiden, var det en træløs egn.

Der fandtes kun enkelte røl bøge, et navn man i Vendsyssel kalder bøgetræer der har været skåret ned og har skudt frem igen, og spredte bevoksninger og lyng så langt øjet rakte.

I 1876 var Hedeselskabets grundlægger Kaptajn Dalgas til møde på Park Hotel i Frederikshavn, for at agitere for plantningssagen i Danmark.

Bønder fra Skærum tog straks ideen op og begyndte at plante skov i området, og her i Katsig, fortsatte Åsted-Skærum kommune med at plante skov, som beskæftigelse.

I 1935 bliver dele af Katsig Bakker fredet, for at sikre der ikke kom skov i hele området.

Området der blev fredet, henligger i dag som lyng med spredte ene.

Her kan du også finde de to udsigtssteder Jomfrubjerget og Brandbjerg det højeste sted, hvor du er mere end 88 meter over havet.

Der har været flere bebyggelser i bakkerne. Et såkaldt Lyrehus, en hustype uden skorsten, var typen her, i lighed med andre steder i Danmark.

Det menes faktisk, at det sidste sted i Danmark man kunne opleve Lyrehuse var her i Katsig Bakker.

Katsig Bakker er delt i to dele, da området ligger på begge sider af Katsigvej, hvor P-Pladsen ligger midt i området.

Tæt på P-pladsen finder du Sct. Jørgens Kilde.

Det er en Helligkilde der har været anvendt helt op i 1900 tallet.

Historien siger at den blev hellig, da en kone med sit blinde barn kom forbi.

De satte sig ned i bakkerne og af vandet var en kilde, vaskede konen sit blinde barn hoved, og pludselig kunne barnet se.

Der findes også spor af mennesker siden oldtiden, da der gravhøjene ligger undt omkring.

Tæt på ved gården Skærum Hede, blev der udgravet en jernalderboplads, fra tidlig periode, hvor man fandt mange spændende ting fra dengang.

Genforeningsstenen finder du ved Hellig kilden, og ved den tidligere mergelgrav tæt på Helligkilden står den en 5. maj-sten som minde om befrielsen i 1945.

Mergelgraven var tidligere en plads hvor der blev holdt skovfester, og endda gymnastikopvisning i 1930’erne samt grundlovsmøder.

Skellene kan være svære at overskue, når du går i området, men på den østlige side af Katsigvej, og øst for den grusvej, du møder som går til gården Skærumhede, er området privat.

Du skal gå en tur ind på de stier ,der går på den private del, og i bunden finder du et par små søer.

Stedet kaldes Kristinelund, og er opkaldt fra den nuværende ejer af Skærumhedes tipoldemor.

Hun døde og gårdejeren Holger Hansen anlagde stedet som minde om sin hustru. En sød historie fra mere end 100 år siden.

Går du på den nordlige del, kommer du til Kat sø.

Søen blev anlagt i 1978 sammen med nye stier i området, og dæmningen er blandt andet fyld fra dengang man gravede ud til rådhuset i Frederikshavn.

Da området blev fredet i 1935, betingede ejeren af den matrikel, at han ville forbeholde sig ret til at opstemme Katsig bækken, og lave en sø.

Det fik han aldrig gjort.

Frederikshavn Kommune overtager Katsig Bakker, som en gave fra Frederikshavn og Omegns Sparekasse i 1944, der havde erhvervet området ved opkøb af matrikler fra lokale bønder.

Ved P-Pladsen er der opsat kort over vandrestier i området, og det er let at finde rundt.

Kort fortalt, et fantastisk område, hvor du kan gå alene, nyde naturen og samle svampe og bær.

Vi er ved at lave program for naturture i 2022. Det bliver et online program, som du vil kunne finde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Her vil turene i 2022 fortrinsvis går til de områder der er beskrevet i Bucketlisten.

Jeg glæder mig til at se jer ”derude”.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu