En hel grundejerforening med Peter Eliasson Tønder i spidsen protesterer over nye boligplaner i naturområde i Brønderslev. Marianne Stefansen er meget optaget af naturværdierne, som risikerer at gå tabt. 
Livet her

Peter og Marianne vil ikke have nye naboer

Naboer protester over muligt nyt boligområde i Brønderslev 

25. januar 2023 kl. 07:48

BRØNDERSLEV: Et muligt nyt boligområde nord for Brønderslev deler skarpt vandene i byrådet, men naboerne til det udpegede område på nordsiden af Nordre Ringvej og tæt på Brønderslev Skytteforenings skydebane er ikke i tvivl om, hvad de mener: 

- Vi har samtlige 83 grundejere bag os i en protest mod planerne. Det her er for os at se unikt naturområde og den sidste grønne kile i Brønderslev, som benyttes af borgere fra hele Brønderslev, siger formand for grundejerforeningen Asgård, Peter Eliasson Tønder.

Boligområdet Asgård er et boligområde fra starten af halvfjerdserne. Det ligger også på nordsiden af Nordre Ringvej, men udsigten til, at der  skal udstykkes 29 nye parcelhusgrunde og nogle tæt-lav boliger i det naturskønne nabolag, er helt forkert, mener Peter Tønder. 

Grundejerforeningen Asgård, der grænser op til naturområdet, som der er overvejelser om at udstykke til boliger

- Vi har også kontakt til Danmarks Naturfredningsforening, der er enig med os i, at man ikke lige kan genskabe sådan et naturområde et andet sted, siger Peter Eliasson Tønder

Grundejerforeningen er også bekymret for, at der bliver gennemkørsel af trafik fra det nye boligområde. 

Udstykning Brønderslev

Skytteforening frygter konflikter. 

Brønderslev Skytteforening, bliver også nabo til et kommende nyt boligkvarter, og foreningens skydebane kan blive en kilde til konflikter, frygter formanden: 

- Vi har ikke modtaget en eneste klage siden 2016, hvor jeg blev formand, men ifølge de her planer vil vi få boliger tættere på, og jeg frygter, at det kan give konflikter. Det kan også blive en økonomisk belastning, hvis vi bliver pålagt at lave omfattende støjredegørelser, siger Anders Jensen, der påpeger, at Brønderslev Skytteforening er en forening med en store medlemsfremgang til nu 153 medlemmer. 

Foreningen har også for nylig investeret cirka én million kroner i skydebanens indendørs anlæg.  

I Brønderslev Byråd mener tilhængerne af det nye boligområde, at det er positivt, at der sker byudvikling i Brønderslev, og at det bør få en chance, mens modstanderne, som primært er den røde side af byrådssalen, er enige i problematikken med skydebanen og at det kommer til betyde en ændring af kommuneplanen, fordi det slet ikke er meningen, at der skal være flere boliger på nordsiden af Nordre Ringvej. 

Brønderslev Byråd skal onsdag aften beslutte, om der skal arbejdes videre med boligplanerne. 

Se også
Bekymring for at bygge boliger nær skydebane: - Der vil opstå konflikter
Se også
Naboer er chokerede over nye boligplaner: - Vi føler os snigløbet
Annonceret indhold

Nyeste