Steen Søgaard Petersen er et foreningsmenneske og har siddet i bestyrelser siden han fyldte 18 år. Foto: Jørgen Ingvardsen <i>Jørgen Ingvardsen</i>
Mennesker

Jeg kan ikke lade være med at blande mig

05. januar 2022 kl. 06:10

Et nyt år er startet, og for nogle er det også starten på noget nyt.

Det gælder ikke mindst for Steen Søgaard Petersen i Hjallerup. Han er netop valgt til formand for Hjallerup Samvirke, og som Borgerlistens eneste repræsentant i byrådet, sidder han nu i det magtfulde Økonomiudvalg og på formandsposten i Fritids- kultur-og turismeudvalget.

- Når man sidder som enlig repræsentant, så er Økonomiudvalget et godt sted at sidde. Så kommer man i berøring med alle udvalgene. Jeg har været i politik i en del år nu og har fået oparbejdet gode relationer. Det er nok også baggrunden for, at jeg fik tildelt formandsposten. Vi kan i Borgerlisten ikke lide at blive sat i bås. Vi er de frie folk, men vi har naturligvis et solidt valgprogram. Vi har været forsigtige med at love for meget i valgkampen, men vi vil gerne fortsætte den udvikling, kommunen er inde i. Vi synes, den er positiv, siger Steen Søgaard.

Blander sig

- Det bliver en travl tid, men også spændende. Jeg kan ikke lade være med at blande mig i alting, og jeg har været foreningsmand, siden jeg blev 18 år og har været bestyrelsesmedlem lige siden i forskellige foreninger, understreger han, der er født og opvokset i Ørsø og har gået i Dronninglund Skole og på gymnasiet der.

- Jeg betragtes nok stadig af nogle som en dronninglunddreng, selv om vi har boet i Hjallerup siden 1999. Jeg er stadig tilflytter i byen, og dem er vi mange af, for byen vokser voldsomt i disse år.

Foreningsmand

- Når man ikke kan holde sin mund og lade være med at blande sig, må man også påtage sig noget ansvar. Det er nok noget, jeg har fået med hjemmefra. Min far var også med i meget i Ørsø. Han var formand for borgerforeningen, var med i vandværket og med alle steder. Han involverede sig meget, så foreningsarbejde har altid været en del af mit liv. Har man lyst, er der altid plads, for der er mangel på folk i foreningernes bestyrelser.

Hjallerup Samvirke

Som sagt er Steen Søgaard Petersen netop valgt som formand for Hjallerup Samvirke, der er en paraplyorganisation for 67 foreninger i byen.

- Samvirket er en del af forklaringen for byens succes, påpeger han.

Vi kan i Borgerlisten ikke sættes i bås. Vi er de frie folk. Foto: Jørgen Ingvardsen Jørgen Ingvardsen

- Her bliver man enige om en række ting, og når man gør noget i byen, gør man det i enighed. Hvis vi ikke arbejder sammen, sker der ingenting. Det, vi har skabt i Hjallerup, er opnået ved sammenhold. Mange misunder Hjallerup, fordi vi har det samarbejde og er lykkedes med det. Vi har så også den fordel, at vi har markedet, men selv om vi har det, er det jo ikke givet, at vi kan få det hele til at arbejde sammen. En af forklaringerne er, at det er Samvirke, der får midlerne, og det er den, der deler pengene ud. Foreningerne skal ikke sidde og strides som penge. Det sker i Samvirke. Vi har på den baggrund mange flere faciliteter, end en by på Hjallerups størrelse burde have. Det har vi især på baggrund af samarbejdet i Samvirke. Hjallerups drivkraft har været at løfte opgaven med at afvikle markedet, og det er samtidig en god måde at integrere tilflytterne på. På markedet mødes man på kryds og tværs, og det giver mulighed for at få et netværk. For mig at se har Samvirke et efterslæb i forhold til, at folk i byen ikke ved, hvad Samvirke er. De 1.500 borgere, der er komme til Hjallerup inden for de seneste år, ved det ikke. Det må vi sørge for at fortælle dem, så de også kan blive inddraget i fællesskabet. Med to års manglende marked er der mange nye, der slet ikke er integreret i byen, fortæller han.

Foreningernes kontor

- Som en hjælp til de mange foreninger har vi etableret foreningernes kontor i Kulturhuset. Her kan foreningerne få hjælp. Flere foreninger har valgt at placere kassererposten på kontoret. Det er en post, der er svær at få besat i mange foreninger. Det kan man så få hjælp til på kontoret, hvor det naturligvis også er frivillige, der sidder der. Jeg er sikker på, at det over tid bliver en større og større succes. Det handler om at hjælpe hinanden og gøre hinanden gode og bruge de ressourcer, vi har i byen, på bedst mulig måde.

Kulturen er kommunens stedbarn

- Man kan anskue støtten til kulturen på forskellige måder. Det er et område, der meget sjældent bliver ramt af besparelser. Det drejer sig om et forholdsvis lille budget, men pengene går til gengæld primært til aktiviteter. Det er altid sjovt at være med til at understøtte, at der sker noget i samfundet. Det er ligegyldigt, om det er i Rørholt eller Brønderslev, så er der tilskud efter de samme regler inden for fritidsområdet. Så er der kulturområdet. Det har været forsømt i mange år, og kigger man på de sammenlignelige tal fra andre kommuner, ligger vi lavt i Brønderslev Kommune. Det er vi nogle, der synes, at det kan vi godt gøre bedre. Derfor er der afsat en pulje over de næste fire år på 16 mio kroner øremærket til kulturprojekter. Det er helt exceptionelt, at vi har fundet så mange penge. De skal bruges på kendte kulturprojekter, og af dem er der tre. I Asaa drejer det sig om det gamle jernstøberi, Dronninglund vil gerne have et nyt kulturhus, og så er der Brønderslev med hele kulturprojektet ved Rhododendronparken og PN-fabrikkerne. Det er de tre projekter, vi kendte, da budgettet blev vedtaget, og de 16 mio kroner er øremærket de tre projekter. Det er nu det nye udvalg, der skal være med til at prioritere disse midler, når ansøgningerne kommer ind. Det bliver spændende at stå i spidsen for. Jeg tror, vi kommer til at starte med projektet i Dronninglund, for her er man ret langt fremme. Her er der en fond, der er klar til at putte penge i projektet, oplyser Steen Søgaard.

Kunstcentret får 125.000, Sæby Kulturhus 586.000 årligt

- Det kan føles mærkeligt, men vi har en kulturpulje på en mio kroner. Størstedelen af disse penge er dog på forhånd delt ud, så der er ikke så meget tilbage at gøre godt med. Jeg har tænkt på, hvad jeg kan gøre for at styrke området. Jeg ønsker ikke at flytte penge rundt inden for området, men vil hellere prøve at tilføre penge til området. Jeg vil gerne have en større kulturpulje med flere frie midler. Puljen er lavet for at understøtte nye initiativer, og det er jo svært, hvis der ikke er penge tilbage til det. Vi har de seneste otte år arbejdet på at øge kagen, så der bliver flere penge til rådighed. Vi har fået skabt flere indtægter til kommunen, og jeg tror på, at hvis man lykkes med at skabe et kulturhus i Dronninglund, vil bosætningen øges yderligere. Det er netop sådanne ting, folk kigger på, når de skal bosætte sig. Dronninglund har jo en fantastisk natur i baghaven. Det har man ikke i Hjallerup, men her har man så alle faciliteterne i baghaven. Hvis vi forstår at skabe udvikling på vores område, altså kultur, fritid og turisme, så er det med til at forstærke tiltrækningskraften til vores kommune og derved skaffe flere kroner i kommunekassen.

Markedsføring

- Vi skal også være bedre til at markedsføre os. Jeg håber, at vi ved at tage turismen med ind i udvalget kan styrke den del. Der er lagt op til, at der bliver en form for turismeråd, hvor de lokale ildsjæle skal inddrages, så man i fællesskab kan få synliggjort både naturen, slottene, Kunstcentret og de mange andre ting, vi har. Vi har en række ting, som godt kunne animere til, at folk, der bor i et sommerhus ved Vesterhavet, vil køre over til os en dag i den uge, de er her. Det handler om synliggørelse. Vi er en af de få kommuner, der er to motorveje igennem, men det har vi ikke været gode nok til at udnytte, siger Steen Søgaard Petersen.

Det får han så nu lejlighed til de kommende fire år, hvor han sidder i formandsstolen i Fritids- kultur og turismeudvalget og som medlem af økonomiudvalget.

Annonceret indhold

Nyeste