Inger Møllen Nielsen, formand for ældrerådet i Brønderslev Kommune, er nu også formand for Danske Ældreråd. Privatfoto
Mennesker

Dansk Ældreråd får formand fra Brønderslev

18. juni 2021 kl. 11:00

På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde er Inger Møller Nielsen, Brønderslev, uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

Det oplyser Danske Ældreråd i en pressemeddelelse.

- Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gennem 35 år og har været formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd siden 2017. I 2019 blev hun valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse og samtidig valgt som næstformand, skriver de.

Den nye formand har flere dagsordener, der skal sættes i spil. Det gælder ikke mindst, hvordan man som samfund får forberedt sig på, at antallet af ældre vil stige markant i de kommende år

- Vi lever længere, og det er positivt, men vi skal som samfund være forberedt på det stigende antal ældre, for det kommer til at påvirke en lang række områder. Lige nu tales der meget om mangel på hænder i ældreplejen, men vi kigger ind i andre store udfordringer. Der er for eksempel brug for at få sikret det nødvendige udbud af forskellige boformer til ældre og for at få skabt mere og bedre forebyggelse. Danske Ældreråd har sammen med landets 98 ældreråd en unik mulighed for at pege på problemerne og komme med de gode løsningsforslag, mener Inger Møller Nielsen.

En af de ting, som Inger Møller Nielsen i den sammenhæng er optaget af, er at der i kommunerne bliver gået strategisk til værks bla på boligområdet, forebyggelsesområdet og på plejeområdet.

En anden vigtig dagsorden for Inger Møller Nielsen er, at ældrebefolkningens ønsker og behov bliver hørt, og der sker en større borgerinddragelse, end tilfældet er i dag. Her peger hun på, at landets 98 folkevalgte ældreråd spiller en central rolle, som skal styrkes.

Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu