5000 danskere får hvert år hjertestop udenfor hospitalet. Og her har det meget stor betydning for overlevelseschancerne, at der er personer hurtigt tilstede, der kan udøve livreddende førstehjælp i form af hjertelungeredning og eventuelt stød med hjertestarter. Arkivfoto: Andreas Falck
Livet her

Vil du være hjerteløber?

Region Nordjylland udvider hjælpen ved akut hjertestop med endnu en frivillig ordning

20. oktober 2019 kl. 09:42

NORDJYLLAND: Hvert minut tæller, når en person falder om med hjertestop. Derfor indfører Region Nordjylland nu sin tredje frivillige ordning, hvor borgere hjælper borgere – nemlig TrygFonden Hjerteløber. Man kan allerede nu tilmelde sig, men man vil først modtage beskeder, når ordningen træder endeligt i kraft.

Det er et af resultaterne af årets budgetforhandlinger for 2020. Budgettet andenbehandles i Regionsrådet 29. oktober. Hjerteløberordningen er blevet mulig, fordi Trygfonden har tilbudt at betale for ordningen de første fem år. Herefter skal regionen selv betale udgifterne.

Tradition for at træde til

Det er TrygFondens vurdering, at man i Region Nordjylland samlet set kan rekruttere op mod 8000 hjerteløbere via ordningen, der fungerer ved, at man downloader appen Trygfonden Hjerteløber og derefter registrerer sig i appen som aktiv hjerteløber. Herefter kan man, når ordningen bliver endeligt aktiveret i Region Nordjylland, blive alarmeret via regionens akutberedskab, hvis der er et formodet hjertestop i nærheden.

Og alle kan tilmelde sig ordningen, fortæller Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden.

- I Region Nordjylland har man en stærk tradition for at træde til for hinanden. Det er de eksisterende førstehjælperordninger i regionen gode eksempler på. Vi tror på, at TrygFonden Hjerteløber kan blive et godt supplement til de eksisterende ordninger og håber, at mange allerede i dag vil downloade appen og registrere sig som hjerteløbere. Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter, siger Grethe Thomas.

Den tredje frivillige ordning

I forvejen har Region Nordjylland to velfungerende ordninger – 112 Akuthjælper og SMS-Hjertestop - der tilsammen har mere end 1500 engagerede nordjyder tilknyttet. Det særlige ved de to eksisterende frivillige ordninger i Nordjylland, er, at et korps af frivillige er gået sammen i lokalområdet. Man er derfor en sammentømret flok, der hjælper hinanden før under og efter, at der er behov for at rykke ud. 112 Akuthjælper adskiller sig yderligere, idet de frivillige her får særlig uddannelse af Region Nordjylland og dermed kan tage sig af en længere række problemer udover hjertestop, såsom mindre forbrændinger, brud, insulinchok eller vejrtrækningsbesvær.

5000 danskere får hvert år hjertestop udenfor hospitalet. Og her har det meget stor betydning for overlevelseschancerne, at der er personer hurtigt tilstede, der kan udøve livreddende førstehjælp i form af hjertelungeredning og eventuelt stød med hjertestarter.

I 2018 var der 570 hjertestop i Region Nordjylland. Ud af disse var der i 82 procent af tilfældene ydet førstehjælp på stedet inden ambulancens ankomst.

Annonceret indhold

Nyeste