Der skal fremover sorteres i endnu flere opdelinger end i dag i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Mette Nielsen
Livet her

Større skraldespande og røde miljøkasser: Mere affaldssortering i Brønderslev fra 1. oktober

17. august 2022 kl. 16:55

Borgerne i Brønderslev Kommune skal fra 1. oktober begynde at sortere restaffald og madaffald for sig. Ændringen er et led i den politiske aftale om grønnere affaldssortering, som blev vedtaget i 2020.

Udskiftningen af skraldespande er netop begyndt, så husstande i kommunen nu får en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald, i stedet for den nuværende 110 liters, hvor begge dele kom i samme rum.

Fordi den er over dobbelt så stor som den gamle, vil den nye skraldespand kun blive tømt hver 14. dag. Madaffaldet bliver omsat til biogas, for på den måde at udnytte dets energipotentialet.

Den nye sortering er andet led i den proces, der startede i foråret. Her modtog kommunens husstande nye klistermærker til deres genbrugsskraldespand, altså den hvor man hidtil har skullet sortere papir og plast/metal.

Fremover skal mad- og drikkekartoner sorteres i rummet til plast- og metalaffald, og pap må fremover gerne sorteres med papir. Det er dog en forudsætning for begge, at de brugte genstande er ordentligt rengjorte. Genstande, der er for beskidte, skal i stedet sorteres med restaffald.

Det sidste led i den nye praksis er en rød miljøkasse til farligt affald. Den bliver leveret til de relevante husstande ligesom den nye container til mad- og restaffald. Når den er fyldt, placeres den røde miljøkasse ovenpå den store container, og vil så blive tømt. Den bruges blandt andet til spraydåser, f.eks. deodorant, hårlak, maling- og olierester, elpærer, og batterier og småt elektronikaffald.

Nogle boligtyper er foreløbigt undtaget de nye regler. Bor man for eksempel et sted, hvor de praktiske forhold forhindrer affaldssortering på matriklen (for eksempel en boligforening), må man bruge kommunens andre faciliteter, såsom affaldsøer, affaldsbobler og genbrugspladser.

Regeringens mål er, at hele Danmark skal sortere i 10 fraktioner i alt: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, drikke-/ fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Annonceret indhold

Nyeste