Formand for Brønderslev Forsyning Lasse Riisgaard ved byens let genkendelige vandtårn. Det er overfor dette - på den anden side af Hjørringvej - at man vil opføre et nyt vandværk.
Livet her

Planer om nyt vandværk ved rastepladsen på Hjørringvej

25. marts 2023 kl. 16:01

Der er planer om at opføre et nyt vandværk ved rastepladsen på Hjørringvej lige overfor Brønderslevs letgenkendelige vandtårn.

Det er Brønderslev Vand A/S, som har ansøgt om at lave det nye vandværk, og Økonomiudvalget har lige besluttet, at de planer kan man gå videre med.

- Så nu arbejder vi videre med at få alle de nødvendige tilladelser, der skal til for at komme videre med projektet. Vi er i gang med at udarbejde planerne og søge tilladelser hos de relevante myndigheder, fortæller Lasse Riisgaard, der er formand for Brønderslev Forsyning.

Vandværket skal bygges for at sikre den fremtidige forsyning af Brønderslev og omegn med drikkevand samt rationalisere driften. Det nye vandværk skal erstatte Søndre og Nordre Vandværk.

I materialet fra Økonomiudvalgets møde kan man læse, at:

Vandværket skal få vand fra kildepladserne ved Nordre Vandværk samt ny kildeplads ved Nibstrup, hvor der vil blive indvundet op til 600.000 m3 råvand om året.

Anlægget ved Hjørringvej kommer i første omgang til at bestå af vandværksbygninger og to tanke. På sigt kan vandværket udvides med en tredje tank, hvis vandværket udvides med en tredje produktionslinje.

Vandværket ønsker at opføre bygninger og tanke med en højde på op til 12 meter. Grunden indrettes med en hovedbygning med mandskabsrum og teknik samt skylletanke og rentvandstanke. Det bebyggede areal forventes at blive 2.000 m2.

Rastepladsen bliver i dag anvendt til blandt andet lastbiler. Arealet hvor vandværket ønskes placeret, er på cirka 3.500 m2 og ligger hen i græs.

Opførelse af vandværket vil ikke forhindre rastepladsens fortsatte brug. Når vandværket er opført, vil der kun være begrænset kørsel hertil, da der ikke til dagligt vil være personale til stede.

Annonceret indhold

Nyeste