Livet her

Gymnasieelever gav borgmester idéer om iværksætteri

Eleverne i 2.c har i en uge arbejdet med, hvordan kommunen kan forbedre støtten til nye virksomheder

31. oktober 2019 kl. 11:42

DRONNINGLUND: Dannelse af nye virksomheder og dermed iværksætteri betyder meget for dansk økonomi. Nye virksomheder skaber nye arbejdspladser og et forbedret skattegrundlag, der kan forbedre servicen for borgerne. Fremtidens velfærd er med andre ord afhængig af mange nye iværksættere. Det har Brønderslev Kommune også fokus på, da kommunen gerne vil have mange flere iværksættere. Spørgsmålet er, hvordan man får det.

Dette spørgsmål har 2.c på Dronninglund Gymnasium arbejdet med i en projektuge, og idéerne er netop blevet præsenteret for bl.a. borgmester Mikael Klitgaard. Formålet med ugen var at finde frem til de områder, hvor Brønderslev Kommune er god til at hjælpe nye iværksættere, og de områder, hvor der er plads til forbedringer. Desuden skulle eleverne komme med løsningsforslag til, hvad der skal gøres på de områder, hvor Brønderslev Kommune skal forbedre støtten til nye iværksættere.

I Danmark generelt, og dermed også i Brønderslev Kommune, er der en lønmodtagerkultur. Der skal i stigende grad skabes en iværksætterkultur, hvor især flere unge får lyst til at danne egen virksomhed. Ifølge eleverne i 2.c er der en række områder, hvor kommunen kan skabe bedre forudsætninger for iværksætterne. Infrastrukturen, mere rådgivning til iværksætterne, forbedrede uddannelsesmuligheder og især bedre samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet var nogle af de områder, eleverne nævnte i deres fremlæggelser til borgmester Mikael Klitgaard, Rasmus Pedersen fra Brønderslev Erhverv og iværksætter Uffe Koch.

I forhold til infrastrukturen mente eleverne, at det kan være svært at komme rundt i kommunen. Her foreslog de forbedret offentlig transport, som dog er en dyr løsning. Infrastruktur handler desuden om forbedret kommunikation mellem de nye virksomheder og kommunen. Her kan nye digitale løsninger erstatte meget af det papirarbejde, som tager tid fra iværksætteren, der i stedet bør fokusere på idéudvikling og markedsføring.

Mange unge flytter fra Brønderslev Kommune, når de skal tage en mellemlang eller videregående uddannelse. For at fastholde de unge, der skal starte egen virksomhed i kommunen, foreslog 2.c, at kommunen skal søge om at få afdelinger af Aalborg Universitet og UCN til kommunen samt bygge flere studieboliger.

Iværksættere kan ofte have problemer med at skabe struktur og få overblik i en travl og stresset hverdag. Her kan en kommunal coach hjælpe iværksætterne med at prioritere hvilke opgaver, der er de vigtigste.

Mange af forslagene koncentrerede sig især om at gøre folkeskoleeleverne interesserede i innovation og iværksætteri. Det er vigtigt, at eleverne ved skolestarten får lov at være kreative, så det bliver naturligt for dem at komme med idéer, som er en vigtig forudsætning for en iværksætter. Folkeskolerne skal i stigende grad samarbejde med erhvervslivet, og eleverne skal have besøg af iværksættere eller komme på besøg hos iværksætterne, så de får et kendskab til, hvad det vil sige at være iværksætter.

Et meget konkret forslag var at arrangere et kommunemesterskab i iværksætteri, hvor kommunens folkeskoleelever i de ældre klasser skal konkurrere med hinanden om at udvikle og præsentere de bedste idéer. Dermed kan der udvikles en iværksætterkultur i stedet for en lønmodtagerkultur.

Borgmester Mikael Klitgaard lyttede med stor interesse til de mange forslag om at skabe forbedrede muligheder for iværksættere i kommunen. Han ser især samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet som et område, der skal fokuseres endnu mere på i fremtiden, så virkeligheden kommer ind i klasseværelserne.

Annonceret indhold

Nyeste