Formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher og Hildo Rasmussen, fik med lidt besvær det nye badevandsflag til tops. Foto: Jørgen Ingvardsen
Livet her

Det hvide badevandsflag vajer over strand og havn

BADEVAND: Man kan også i år roligt tage på stranden i Asaa, for badevandskvaliteten er i top

08. juni 2021 kl. 06:00
Formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher og Hildo Rasmussen, fik med lidt besvær det nye badevandsflag til tops. Foto: Jørgen Ingvardsen Jørgen Ingvardsen
Mange var mødt op i det gode vejr for at overvære markeringen af den fine badevandskvalitet. Foto: Jørgen Ingvardsen Jørgen Ingvardsen
På havnen var det formand og næstformand for havnen, Mogens Hajslund og Hans Christian Holst, der hejste flaget. ?Foto: Jørgen Ingvardsen Jørgen Ingvardsen
Også på havnen var mange mødt op. Efter flaghejsningen var der kaffe og brød i Café Hawblik. Foto: Jørgen Ingvardsen Jørgen Ingvardsen

For 33. gang kunne man i lørdags hejse det fine badevandsflag ved stranden og havnen i Asaa som tegn på, at badevandskvaliteten er i orden. På grund af coronaen måtte man aflyse markeringen sidste år, men i år kunne den gennemføres i strålende solskin og under overværelse af mange gæster.

Byrådsmedlem Hildo Rasmussen bød velkommen, hvorefter formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher, fik ordet.

- Badevandskvaliteten på Asaa Strand klassificeres i år som ”udmærket”, hvilket er den bedste klassifikation, der kan gives. Der er derfor tre stjerne på det hvide badevandsflag, sagde han.

Klassificeringen bestemmes ud fra en statistisk beregning af bakterieindholdet i vandet. Selve metoden for beregningen er angivet af EU, hvilket sikrer et sammenligneligt niveau i hele EU.

- Badevandskvaliteten følges nøje igennem hele sæsonen, og der tages årligt mindst 10 prøver, der analyseres for indhold af R-coli og enferokokker, der er bakterier, der normalt findes i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Derfor er netop disse to bakterier tegn på, at der er sket en forurening af vandet fra spildevand eller landbruget, sagde Peter Stecher og sluttede med en opfordring til de besøgende:

- Hvis I oplever problemer med manglende redningskranse, affald eller lignende, er I meget velkomne til at kontakte kommunens miljøafdeling, sagde han.

Herefter bevægede de mange deltagere sig videre til havnen. Her var det den tidligere formand, Bjarne Albøge, der holdt talen. Her var det flaget fra sidste år, man hejste. Det krævede en forklaring.

- Det skyldes ikke coronaen eller andre hændelser. Det skyldes en simpel fejl. Da vi bestilte flaget, sendte vi bestillingen til en forkert mailadresse. Fejlen er rettet, men der går nogen tid, inden flaget dukker op, så derfor hejser vi flaget fra sidste år. Det skal nok blive skiftet ud, lovede Bjarne Albøge, der herefter beskæftigede sig med nogle af de positive ting, der er kommet ud af coronaen. - Mange danskere har fundet ud af, hvor dejligt det er at holde ferie i Danmark. De har fået øjnene op for de mange muligheder, der er. Det har betydet, at der er kommet flere både i havnen og flere autocampere. For at få plads til bådene har vi opsat en ny 40 meter flydebro. Her er der kun én plads tilbage, og på de lidt større pladser er der kun enkelte tilbage, så der er virkelig kommet liv på havnen, sagde Bjarne Albøge, der også nævnte, at der var fjernet 8.000 kubikmeter sand fra sejlrenden.

Efter de to flaghejsninger var kommunen vært ved en sammenkomst med kaffe og brød på Café Hawblik.

Nyeste