Præsident Finn Krogsgaard og borgmester Michael Klitgaard ved Rotary Klubs Nytårskur.
Livet her

Borgmester havde en klar opfordring til nytårskur

24. januar 2023 kl. 16:01

- Vi skal hjælpe hinanden, stå sammen og gøre en forskel.

Dette var borgmester Mikael Klitgaards røde tråd i opsummeringen af, hvordan året 2022 forløb i Brønderslev Kommune, og hvad han så som en nødvendig forudsætning for, at vi kommer godt igennem det nye år, da han for nylig var gæst ved Dronninglund Rotary Klubs traditionsrige nytårskur på Dronninglund Hotel. 

Her deltog foruden klubbens egne medlemmer samt gæster fra Hjallerup Morgen Rotary klub og områdets Round Table klub.

Året 2022 har budt på medlemsfremgang for Dronninglund Rotary Klub, der nu tæller næsten 40 kvinder og mænd. Starten på 2023 er fortsat i samme spor med optagelse af endnu et medlem.

Hvis nogen var mødt op for at få medhold i, at vi som borgere i kommunen ser os økonomisk udfordret, og at der har sneget sig forringelser ind, så var skuffelsen til at få øje på. Med sin sædvanlige positive indstilling udtalte Mikael Klitgaard sin påskønnelse af, at Rotarys medlemmer er aktive i arbejdet for at gøre en forskel i verden og har øje for, hvordan Ukraine viser mod og ikke lader sig knække af Rusland.

- Vi skal hjælpe hinanden, stå sammen og gøre en forskel. Sådan ser jeg det også i forhold til kommunen. Vi skal alle spørge os selv, hvordan kan jeg bidrage til at gøre min kommune bedre, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Vi bliver måske nødt til at acceptere, at energi koster velfærd, men vores velfærd er meget bedre i dag, end den var tidligere. Vi styrer vores kommune med sikker hånd, men måske er forventningerne urealistisk høje, og i valgkampen lover politikere alt det, I ønsker at høre. Vi har en hverdag med kontrol på kontrol og skal beskrive alt til mindste detalje, ligesom vores klageinstanser har travlt. Vi arbejder på at komme af med noget af kontrollen og komme krævementaliteten til livs. Selvsagt skal vi leve op til gældende love og bestemmelser, men vi ønsker at flytte fokus til, at hver enkelt person skal yde en indsats, sagde han.

Derefter fortalte han om de udførte og igangværende projekter, hvor mange rækker ind i det nye år og længere ud i fremtiden blandt andet renovering af skoler, haller, midtby forskønnelser og kloakering.

Borgmesteren beklagede, at der ikke blev opnået forlig om årets budget.

- Vi har et budget på 2,6 milliarder, og heraf har vi 600 millioner, som vi politisk ikke er enige om fordelingen af i vores kommune. Som noget nyt har vi besluttet, at børnene skal starte til april i SFO’en. Det er en beslutning, vi mener at kunne stå inde for, men som vi selvsagt følger nøje op på. 

- Vi skal fortsat have fokus på FN’s 17 verdensmål og have øje for bæredygtighed. Det kræver, at vi omstiller indenfor energi, klima, skole, landbrugsdrift og også energiproduktion. Vi arbejder ligeledes på at skabe bedre sammenhæng i sundhedssektoren, og vi kigger på forebyggelse af KOL og sukkersyge. Vi satser på, at sammenhængen og samspillet kan udbygges via tekniske løsninger, såsom lægekonsultationer via face time, og vi kommunikerer med regionsrådet herom, sagde borgmesteren, der sluttede sit indlæg med at understrege, at kommunen har en af landets højeste skatteprocenter og den næstlaveste indkomst.

- Vi tjener for lidt i kommunen. Vi kan ikke hæve skatten, men vi sænker den heller ikke, og som det er lige nu, kører vi med underskud, sagde borgmester Michael Klitgaard ved Rotary Klubs Nytårskur.

Annonceret indhold

Nyeste