Omkring 50 mødte op til  borgermødet om udviklingen af den fremtidige bosætning i Asaa.
Livet her

Årets Landsby 2022 har store planer for fremtiden

23. januar 2023 kl. 19:00

Godt 50 borgere havde fundet vej til Kulturhuset i Asaa, da styregruppen inviterede til et borgermøde om udviklingen af den fremtidige bosætning i Asaa. Et initiativ, der er et led i gennemførelsen af den vedtagne helhedsplan ’Asaa 2035 - en helstøbt havneby’.

Ifølge helhedsplanen skal Asaa være en by, der er attraktiv for både børnefamilier og ældre borgere. Derfor skal der arbejdes på at få udstykket nye byggegrunde med fokus på nye lejeboliger til de ældre borgere samt nye moderne boliger til tilflyttere.

Asaa, der jo blev Årets Landsby i 2022, skal således fortsat være attraktiv at bo i for både børnefamilier, seniorer og familier med distancearbejde, som holder af nærhed og natur.

I sin velkomst glædede aftenens mødeleder, Per Hylander, sig over det gode fremmøde og tog det som et udtryk for, at aftenens emne om fremtidens bosætning i Asaa er noget, der vedkommer alle i byen.

Et af de områder, der kan komme i spil, er grunden, hvor det gamle plejecenter Tonnishave lå.

Indledningsvis gennemgik direktør Jens Erik Grøn, Sundby-Hvorup Boligselskab, hvad boligselskabet står for, og hvad man med de cirka 60 eksisterende boliger kan tilbyde i Asaa. I sit indlæg opfordrede han stærkt til at skrive sig på en venteliste, hvis man er interesseret i at komme i betragtning.

Derefter præsenterede medlem af styregruppen, Lene Dokkedal, ni konkrete områder for mulig udstykning af byggegrunde med de fordele og ulemper, som de hver især repræsenterede. Områderne blev herefter drøftet og prioriteret i syv mindre grupper. 

Prioriteringen viste en meget stor samstemmighed i grupperne, og styregruppen vil nu i første omgang koncentrere sig om de fem områder, der blev prioriteret højest, og udarbejde en konkret plan for den videre proces. Her kan et møde med eventuelle investorer komme på tale.

Afslutningsvis takkede Per Hylander for den gode opbakning til mødet og for deltagernes engagement i det vigtige spørgsmål om fremtidige bosætningsmuligheder i Asaa.

- Det er skønt at mærke, at vi står sammen i byen, sluttede han.

Annonceret indhold

Nyeste