Grundlisteudvalget i Morsø Kommune skal vælge 67 personer til grundlisten, som skal sendes til Vestre Landsret.
Livet her

Opfordring: Bliv nævning eller domsmand

18. januar 2023 kl. 17:00

MORS: Har man lyst til at afgøre straffesager hos retten i perioden 2024 – 2027, så kan man nu melde sig som kandidat til den såkaldte grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd bliver udvalgt.

I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmålet om skyld og straf i sager, hvor der medvirker domsmænd og nævninge.

At være lægdommer - det vil sige domsmand eller nævning – er en ansvarsfuld opgave med stor betydning for samfundet.

Som lægdommer skal man ikke have særlige juridiske kvalifikationer.

Man bidrager med sin vurdering af det materiale og de oplysninger, som præsenteres i retten, og man er med til at afgøre sagen.

Man ser først sagens dokumenter i retten, og skal ikke forberede sig forud for din deltagelse i retssagen.

Lægdommere får p.t. et honorar på 1.100 kr. pr. dag.

Hvis man vil hjælpe med opgaven, skal man søge om optagelse på grundlisten via https://mors.dk/grundliste senest 19. februar i år.

Grundlisten

Morsø Kommunes grundlisteudvalg skal i gang med at udfærdige grundlisten for perioden 2024 – 2027, og alle interesserede opfordres til at ansøge.

Grundlisteudvalget skal vælge 67 personer til grundlisten, som skal sendes til Vestre Landsret. Ved lodtrækning fra grundlisten udtager Vestre Landsret det antal personer, der er behov for til opgaven som domsmænd og nævninge.

Krav

For at blive optaget på grundlisten er der en række krav, som skal opfyldes, bl.a. skal man være fyldt 18 år, være myndig, have dansk statsborgerskab og en ren straffeattest, og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2027. Derudover skal man bo i Morsø Kommune for at kunne ansøge.

Repræsentativt udsnit

Blandt ansøgerne udvælger grundlisteudvalget et antal personer, der tilsammen udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere fordelt på bl.a. alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Annonceret indhold

Nyeste