- Jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at langt de fleste boligejere vil opleve faldende eller uændrede boligskatter, siger ejendomsmægler Morten Brix fra EDC i Brovst.
Livet her

Ejendomsmægler forklarer: Det betyder de nye ejendomsvurderinger

14. september 2023 kl. 19:00

Nye, foreløbige ejendomsvurderinger er netop offentliggjort og er naturligvis blevet modtaget med stor interesse fra landets boligejere. En del har desuden oplevet uforklarlige ændringer i ejendomsvurderingen og tillige har mange konstateret åbenbare fejl.

Også hos EDC-ejendomsmæglerne meldes der om mange henvendelser og spørgsmål fra boligkunderne – både fra dem, der er midt i en handel og fra dem, der går i overvejelser.

- Jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at langt de fleste boligejere vil opleve faldende eller uændrede boligskatter, siger ejendomsmægler Morten Brix fra EDC i Brovst.

– Godt nok stiger vurderingerne, men samtidig sænkes satsen for beregning af skatten.

Efter de nugældende regler betales ejendomsværdiskatten med 0,92 pct. af den offentlige vurdering af vurderingssummen op til 3.040.000 kr. Over denne grænse (progressionsknækket) betales 3 pct. Fra 2024, hvor de fleste vil få en højere offentlig vurdering, har man indført et forsigtighedsprincip, således at skatten kun beregnes af 80 pct. den offentlige vurdering.

Satserne er ligeledes lavere, idet der betales 0,55 pct, under progressionsknækket og 1,4 pct. af det beløb, der ligger udover grænsen. Samtidig er grænsen løftet til 9,4 mio. kr. (7,5 mio. efter fradrag af 20 pct.).

Tilsvarende forventes det, at grundskyldssatsen falder fra i gennemsnit 2,6 pct. til 1,3 pct., altså en halvering. Samtidig indføres en stigningsbegrænsning i grundskylden på 2,8 pct. om året mod tidligere 7 pct. og et loft på maksimalt 3 pct. mod tidligere 3,4 pct. Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskyldssatsen.

- Det anslås, at 4 ud af 5 boligejere kommer til at slippe lidt billigere og for nuværende boligejere er der endda indført en særlig rabat, der sikrer at ingen kommer til at stige i boligskat i 2024, fortæller Morten Brix.

– Forudsætningen er dog, at man har overtaget boligen før 31. december 2023, så er man i overvejelse om boligkøb, er der en særdeles god pointe i at få gennemført købet i år.

Det er især ejerlejligheder i de dyreste områder, der må forventes at stige i boligskat samt ejendomme med en særlig attraktiv beliggenhed.

Hos EDC forventer man fortsat mange spørgsmål og henvendelser om de nye skatter:

- Det er klart accelereret, efter at boligejerne kunne se deres nye vurderinger, og ikke mindst de uforklarlige og fejlbehæftede vurderinger medfører megen debat. Jeg konstaterer dog, at Vurderingsstyrelsen allerede i dag lægger op til en smidigere og hurtigere behandling af åbenbare fejl, så mon ikke vi får luget de værste tidsler ud, inden årsskiftet, siger Morten Brix.

FAKTA:

Baggrunden for reformen var et ønske om at beskatte mere retvisende, uden at de samlede skatter fra boligejerne stiger. Grundlaget for at beregne skatterne er nemlig den offentlige vurdering, der i mange år har lidt under at være upræcis i forhold til ejendommenes reelle værdi. Intentionen er derfor at vurdere mere retvisende, og efter planen får stort set alle boligejere i løbet af 2023 en ny offentlig vurdering gældende for 2020 og en foreløbig vurdering for 2022.

De hidtil gældende offentlige vurderinger, der som nævnt er grundlaget for at beregne skatten, har været fastfrosset i 10 år og er derfor for manges vedkommende for lave, mens andre vurderinger er for høje, og ejeren har derfor betalt for meget i boligskat. Hører man til de sidstnævnte, kan man se frem til at få det for meget betalte tilbage, når de nye vurderinger udsendes.

Annonceret indhold

Nyeste