Det er nu muligt at give bud på den tidligere børnehave i Østergade i Vrå
Livet her

Tidligere børnehave midt Vrå er nu i udbud

19. september 2023 kl. 12:00

Hjørring Kommune har nu startet en budrunde for den nedlagte børnehave Østergade 21 midt i Vrå. 

Ejendommen består at tre matrikler, som samlet har et areal på 3.463 m², hvoraf de 63 m² er en stiforbindelse til Nygade. Ejendommen husede indtil efteråret 2021 en kommunal daginstitution. Der er ifølge BBR-meddelelsen et bebygget areal på 487 m², opført i 1980 og ombygget i 1999 og et udhus på 6 m² opført i 1985.

Den gældende lokal udlægger området til offentligt formål i form af institutionsbebyggelse. Hvis køber ønsker at benytte arealet til et andet formål, skal der udarbejdes en ny lokalplan, som for eksempel tillader, at der området anvendes til boliger.

Østrergade 21 er stadig udlagt til offentlig formål og kræver en ny lokalplan, hvis der for eksempel skal opføres boliger

Der vil ifølge Hjørring Kommunes opslag med udbuddet også formentlig blive stillet nogle krav og være nogle restriktioner i en ny lokalplan. 

Blandt andet, at bebyggelsen udføres i max halvanden etage, med mulighed for to etager i enkelte bygningsafsnit.

Ved etagebebyggelse og tæt-lavt byggeri er det et krav, at bebyggelsens facader forskydes/opbrydes, så der ikke opføres lange sammenhængende bygningskroppe, der vil være fremmedartede for omgivelserne, skriver kommunen

Bebyggelsesprocent sættes til max 30% for åben-lav, max 40% for andet byggeri.

Bygningshøjden fastlægges til 8,5 meter.

Grunden sælges uden mindstepris til højestbydende. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud. Hvis Byrådet vælger at sælge til højestbydende, skal ejendommen overtages i år. 

Annonceret indhold

Nyeste