Hjørring Varmeforsyning - her med direktør Per Sørensen (tv) og formand Flemming Simonsen præsenterede et større overskud, men en lidt lavere omsætning end forventet. 
Livet her

Større overskud end forventet hos varmeforsyning

Hjørring Varmeforsyning kan holde prisen på fjernvarme nede 

12. maj 2023 kl. 12:31

På repræsentantskabsmødet i Hjørring Varmeforsyning 10. maj i blev regnskabet godkendt. Resultatet er et overskud på  9,3 mio. kr.

– De 9,3 mio. kr. kommer forbrugerne til gode og er indregnet i fremtidige varmepriser. I varmeprisen for 2023 er der dog allerede indregnet et forventet overskud fra 2022 på 6,8 mio. kr., så resultatet er 2,5 mio. kr. bedre end forventet, forklarer Flemming Simonsen, som er bestyrelsesformand for Hjørring Varmeforsyning. 

Varmeselskaber er ”hvile i sig selv” selskaber, og det betyder, man ikke må samle egenkapital sammen, men skal lade resultaterne indgå i prisfastsættelsen.

Der blev i 2022 omsat for 114,3 mio. kr., hvilket var ca. 6. mio. under det budgetterede. 

Udbredelse af fjernvarme

Der arbejdes med konvertering af gasområder til fjernvarme. Varmeforsyningen arbejder med to områder i Hjørring, og der er allerede godt gang i det ene projekt.

Uden for Hjørring by arbejdes der med et projekt for Harken/Hæstrup Mølleby. Der er igangværende forhandlinger om samarbejde med Varmeforsyningen i Vraa.

Usikkerhed om affaldsvarme

– Vedrørende affaldsvarme er der lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændinger samt forventninger om faldende mængder brændbart affald. En konsekvens af denne lov kunne være, at de længerevarende aftaler, der nu kan laves mellem affaldsselskaber og varmeselskaber, bliver umulige, lyder der videre fra Flemming Simonsen.

Formand for Hjørring Varmeforsyning, Flemming Simonsen

Hjørring Varmeforsyning har kunnet holde priserne på fjernvarme nede i kraft af et flerstrenget system, med flere mulige varmekilder. 

-Varmeforsyningen vil derfor til at arbejde med vindmøller, solceller, varmepumper og elkedel for at udvide mulighederne og få el-systemet mere ind i vores virksomhed, oplyser Flemming Simonsen 

Fjernvarmen kommer i dag primært fra biomasse og affaldsvarme, og trods energikrise er det lykkedes varmeforsyningen at holde fjernevarmeprisen på et lavt niveau.  

Annonceret indhold

Nyeste