Trafikken fra de to nye butikker skal gå hen over p-pladsen ved byggemarkedet Jem&Fix. Arkivfoto: Bente Poder
Shopping

Frygt for trafikkaos ved nye butikker

27. juni 2022 kl. 10:09

HJØRRING: Med en ny vedtaget lokalplan er vejen nu banet for, at to store nye butikker kan etablere sig langs Hjørrings primære indfaldsvej Frederikshavnsvej - ved siden af det nuværende byggemarked Jem & Fix på sidevejen Hedevold. Men der er særlige udfordringer med trafikafviklingen, som giver panderynker i byrådet.

- Det her kan ikke undgå at give trafikkaos, lød det forleden på byrådsmødet fra Nye Borgerliges Frode Larsen, der dog alligevel stemte for lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for to butikker med et samlet butiksareal på op til 6000 m2. Foruden butiksformål er det muligt at anvende området til erhvervsformål med lettere industri og værkstedsvirksomheder, lagervirksomhed og forlystelser, som er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Det er den svenske butikskæde DollarStore og elektronikkæden Power, der er på vej til Hjørring. DollarStore beskrives som Sveriges hurtigst voksende discountkæde, der minder om en blanding mellem Harald Nyborg, T. Hansen og Flying Tiger – men markant større.

Udfordringer med trafikken

Men hvordan skal trafikken afvikles ved de nye butikker og ud til Frederikshavnsvej? Det har længe været en udfordring i kommunens forvaltning. Ejeren af grunden, hvor de to nye butikker skal bygges, har nemlig en vejret hen over parkeringspladsen ved Jem & Fix, og det bliver den løsning, som kommunen går med.

Der bliver så til gengæld lavet et nyt lyskryds i krydset Hedevold/Frederikshavnsvej.

Frederikshavnsvej er en af kommunens mest trafikerede veje med en årsdøgnstrafik i 2019 på ca. 14.599 køretøjer. Det betyder, at det i spidsbelastningen kan være svært at komme ud på Frederikshavnsvej fra sidevejene. Men at al trafikken fra de nye butikker skal over p-pladsen ved Jem&fix og videre ud på Frederikshavnsvej, giver altså bekymringer.

- Vi har arbejdet rigtig meget med det her, og det er den eneste mulige løsning. Så må butikkerne finde ud af at få det til at glide med indretningen af deres p-pladser, siger formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homan (K).

Der er også kigget på en løsning, hvor en vejforbindelse bagved de nye butikker føres ud til en rundkørsel tæt på motorvejstilslutningen Hjørring C, men det har ikke været muligt at få den løsning på plads. Det vurderes også, at en lysregulering vil løse nogle af de nuværende problemer med udkørsel fra Hedevold. Det bliver i så fald den anden nye lysregulering, der laves indenfor kort tid på Frederikshavnsvej. Der blev i december sidste år også lavet lysregulering ved Biltema og Bauhaus.

Hjørring Kommune har indgået en såkaldt udbygningsaftale med bygherren bag de nye butikker. Aftalen giver mulighed for, at bygherren kan bidrage økonomisk til ændringer af vejforholdene og infrastrukturen i området, men ud over det bliver detaljer i udbygningsaftalen holdt som et lukket dokument. Lysreguleringen skal højne trafiksikkerheden og afhjælpe ventetid, der kan resultere i chancebetonet kørsel.

Lokalplanen har forud for vedtagelsen været fremlagt i offentlig høring, men der er ikke kommet indsigelser mod planen.

Den svenske kæde DollarStore er også ved at etablere sig i Brønderslev.

Nyeste