Livet her

Så er jagten gået ind: Skydes i tusindvis

11. maj 2023 kl. 12:00

HJØRRING: Rågerne i Hjørrings parker og grønne områder skal kigge sig over skulderen.

Hjørring Kommune oplyser således, at man er gået i gang med den årlige rågeregulering på de kommunale arealer, hvor rågerne er til gene for omgivelserne.

Der er indhentet dispensation fra Naturstyrelsen, da rågen er en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet - det er lokale jagtforeninger, der udfører reguleringen.

Rågen - et støjende nyttedyr

Rågen er en temmelig støjende fugl og være nabo til en rågekoloni er derfor en blandet fornøjelse. Deres afføring sætter også et vist præg på koloniens omgivelser, og rågerne hilses derfor ikke altid velkommen af naboer og brugere af de grønne områder.

Rågen er dog også et nyttedyr, der tilhører spurvefamilien og hovedsageligt lever af larver, orme, insekter, rødder, korn, majs m.m. Man ser den ofte på store grønne plæner, hvor den blandt andet spiser stankelsbenslarver og gåsebiller.

Her følger en oversigt over, hvor mange råger, der er blevet skudt ned i forbindelse med reguleringen de seneste år:

* 2022: 2297 stk.

* 2021: 3045 stk.

* 2020: 2748 stk.

* 2019: 2402 stk.

* 2018: 1993 stk.

Annonceret indhold

Nyeste