Det er tre måneder siden, at et flertal i byrådet i Hjørring vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skulle tillade byggeri af en Bilka dagligvarebutik ved siden af den eksisterende A-Z.
Livet her

Ny Bilka bremses på ubestemt tid

Byrådet vedtog et kommuneplantillæg - nu slår Planklagenævnet bremsen i

08. december 2022 kl. 11:00

HJØRRING: Byggeriet af en Bilka Food dagligvareforretning i Hjørring må ikke gå i gang, før Planklagenævnet har afgjort en klage fra De Samvirkende Købmænd og COOP.

Planklagenævnet har netop afgjort, at klagen skal have opsættende virkning, indtil der er truffet en konkret afgørelse.

Det oplyser De Samvirkende Købmænd i en pressemeddelelse.

Det er kun tre måneder siden, at et flertal i byrådet i Hjørring vedtog et kommuneplantillæg og en lokalplan, som skulle tillade byggeri af en Bilka dagligvarebutik ved siden af den eksisterende A-Z, hvorved der - efter klagernes mening - ville blive tale om et hypermarkedslignende indkøbscenter i modstrid med planlovens detailhandelsbestemmelser.

"Planklagenævnet finder, at der i den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen om, at en klage ikke har opsættende virkning", skriver nævnet i sin afgørelse. 

Planklagenævnet vurderer også, at der kan være en vis sandsynlighed for, at Planloven ikke er overholdt. 

"Afgørelsen betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke må udnyttes, mens klagesagen verserer", skriver Planklagenævnet

Adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd (DSK), siger i en kommentar til afgørelsen, at den ikke bare er en understregning af, at DSK og COOP har gjort ret i at klage over byrådets forsøg på at omgå planloven, men at den også giver håb for detailhandlen i Hjørring bymidte og dagligvareforsyningen i oplandet.

- Afgørelsen er også tillidsvækkende i forhold til retstilstanden på dette lovområde, som har været stærkt udfordret af en ulovlig opført Bilka i Horsens og Field's i Ørestaden. Det er og bliver to for mange - en tredje vil  være en total underminering af gældende planlovgivning, siger John Wagner.

Salling Group, der står bag Bilka, oplyste ellers efter byrådets vedtagelse af lokalplanen, at man snarest forventede at gå i gang med de indledende øvelser, som bl.a. er nedrivning af det tidligere bowlingcenter, der ligger på den udpegede grund. 

"Vi noterer os Planklagenævnets beslutning, men ser fortsat frem mod den endelige afgørelse om en ny Bilka Food i Hjørring, som et stort flertal i byrådet bakker op om. Indtil da vurderer vi det videre arbejde", lyder reaktionen kortfattet i en mail fra Salling Group.

Planklagenævnet har en målsætning om at behandle de fleste sager indenfor en tidsperiode på 12 måneder. 

Se også
Bilka tavs om byggeplan - klagesag på trapperne
Annonceret indhold

Nyeste