Sogne- og sygehuspræst Lene Graarup er ny formand for den frivillige støtteforening for hospice Kamillus Hjørring. Foto: Niels Helver
Mennesker

Ny formand for Kamillus Hjørring

01. oktober 2020 kl. 07:51

Besøgstjenesten for mennesker med livstruende sygdom Kamillus Hjørring har valgt ny formand. Sogne- og sygehuspræst Lene Graarup overtager formandskabet efter sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, der grundet andre opgaver i provstiet udgår som Folkekirkens repræsentant i Kamillus Hjørring.

Lene Graarup er uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet i 1997 og har i 20 år været Valgmenighedspræst i Vrå. I august blev Lene Graarup indsat som sygehuspræst og sognepræst i Bidstrupkirken. Fra medio september er hun udpeget som Folkekirkens repræsentant i Kamillus Hjørring.

Lene Graarup er gennem sit arbejde som sygehuspræst med i det palliative team i Hjørring kommune. Med denne baggrund har hun et godt kendskab til besøgstjenesten i Kamillus Hjørring.

Kamillus Hjørring er en støtteforening for hospice og blev oprettet i 2006 efter inspiration fra KamillianerGaardens Hospice (nu hospice Vangen). Kamillus Hjørring oprettede i 2007 besøgstjenesten ”Hjemme i hjemmet”, hvor frivillige besøgsvenner tilbyder at besøge uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende. Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige. Besøgstjenesten udfører ikke opgaver, der hører under den private eller kommunale hjemmepleje.

Annonceret indhold

Nyeste