Der var mange kreative forslag fra de fremmødte
Mennesker

Kystby er ikke i tvivl: Sådan skal oplevelsen gøres mere unik for turister

05. december 2022 kl. 10:58

Fornylig var der møde på Action House, hvor en bred palet af lokale virksomheder var repræsenteret for at snakke om pakkeløsninger til Løkken's gæster. Coach Helle Glyø var tovholder på mødet, hvor der blev kastet mange bolde med tanker og ideer op i luften.

Hovedformålet med mødet var at afdække, hvilke forventninger de forskellige gæstetyper har, og hvordan man bedst muligt kan dække disse behov på kryds og tværs. 

I sidste ende er målet at skabe nogle spændende pakker, hvor den potentielle deling af besøgende gør oplevelsen endnu mere unik for gæsterne - hver eneste gang.

Platform allerede

Der hersker ingen tvivl om, at de erhvervsdrivende i området virkelig ønsker at give alle besøgende fra både ind- og udland en oplevelse og følelse af, at man ønsker at gøre noget helt særligt for dem.

Igennem noget tid har der på lokale netværksmøder været en intensiveret snak om, hvordan man kan skabe de bedste pakker - dette møde omhandlede en mere konkret tilgang til, hvad man rent praktisk kan gøre for at arbejde endnu mere sammen for at kunne tilbyde gæsterne det bedste fremadrettet.

Helle Glyø var tovholder igennem aftenens forløb

Heraf blev der blandt andet snakket om signalværdi, værdigrundlag og hvilke tekniske løsninger, der for nuværende er mulige for at kunne effektuere de bedste, innovative forslag i overskuelig fremtid.

Gruppedrøftelser

I forbindelse med mødets drøftelser blev deltagerne inddelt i grupper, hvor man kunne komme med oplæg til, hvordan man kan tilgå tankerne om pakkeløsninger fremadrettet.

Her blev det blandt andet nævnt, at nogle godt kunne tænke sig en endnu mere skarp og målrettet strategi, hvor gæsterne bliver stillet en række spørgsmål, før de kommer hertil på besøg, og deraf kan skræddersys oplevelser endnu bedre, før de kommer.

Det blev blandt andet også drøftet, hvordan man rent teknisk kan tilbyde en god og nem løsning, hvor besøgende kan opnå en potentiel rabat ved at købe produkter på tværs af forskellige virksomheder.

Hold det simpelt

Når man går i gang med dybere drøftelser omkring et endnu større samarbejde mellem byens erhvervsdrivende, så er det vigtigt at holde tingene enkle - også, når det færdige produkt tilbydes til gæsterne.

Igennem hele aftenen var den røde tråd derfor at kunne tilbyde noget unikt til alle, men at holde det enkelt og gennemsigtigt - det både være sig til familier fra nær og fjern, og for elever på lejrskole.

Nogle af de vigtigste ord på mødet var desuden også en dialog om ensartethed, sammenhængskraft, bæredygtighed, tiltrækning og budskab. Næste møde om emnet foregår i starten af januar 2023.

Annonceret indhold

Nyeste