Arne Brix repræsenterer Hjørring Ældreråd
Mennesker

Kø ved skranken giver problemer: Efterlyser løsninger

20. marts 2023 kl. 19:00

Overgangen fra det gamle NemID til det nye MitID har for flere været forbundet med nogle udfordringer - og hvis man ikke kan få det til at virke, så kan det virke utrygt i dagens Danmark.

Særligt flere modne borgere i Hjørring Kommune er bekymrede over ventetiderne hos Borgerservice, og det ønsker Ældrerådet at komme til livs, for at få det hele løst kvikt.

Tilbageblik

I februar valgte Hjørring Ældreråd at udsende en pressemeddelelse efter, at man på Ældrerådet's ordinære møde måtte tage stilling til de ældre borgeres stigende bekymring over de lange ventetider.

Ældrerådet havde tidligere afgivet et såkaldt høringssvar vedrørende lukningen af Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå, men tænkte, at man havde besluttet sig på et forkert grundlag.

I pressemeddelelsen gjorde man det meget klart, at man ønskede at nedbringe den mere end 4 uger lange ventetid, hvis man ønskede tidsbestilling til hjælp med MitID hos Borgerservice i Hjørring.

Reaktion

Efter klager fra særligt de ældre og deres pårørende, som Ældrerådet gav videre, så lod det umiddelbart til, at man bemærkede dette i administrationen på Hjørring Rådhus.

Den 9. marts var ventetiden nedbragt til 19 dage, hvilket man i Ældrerådet efterfølgende drøftede på dets ordinære møde den 13. marts - holdningen herefter var dog uændret.

Fra rådets side anerkender man forbedringen, men der efterlyses stadig en noget hurtigere hjælp til særligt de ældre - mange er uden kørekort og pas, og kan kun hjælpes med MitID via Borgerservice.

Opdatering

Det nyeste tal er ifølge Ældrerådet en ventetid på 15 dage. Alligevel mener man stadigvæk, at dette er alt for længe - også set i forhold til de omkringliggende kommuner.

I Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner er ventetiden alle steder på under 1 uge, og i modsætning til Hjørring med kun 1 Borgerservice, så har de 3 andre kommuner henholdsvis 2, 3 og 4.

Set med Ældrerådet's øjne finder man det udfordrende, at der i dag kun er Borgerservice på Hjørring Rådhus - indtil for få måneder siden var der jo Borgerservice i 3 andre byer ligeså.

Ifølge reglerne, så havde kommunen bedt Ældrerådet afgive et høringssvar om dette, men da rådet oplever, at der var mangler i de informationer, der dannede grundlag for rådets respons, så ville rådet i dag have givet et noget andet svar.

Annonceret indhold

Nyeste