Mennesker

Iværksættere gør restprodukt til indtægtskilde

01. februar 2022 kl. 17:05

Entomass i Løkken er en ung virksomhed, der sætter bæredygtighed og cirkulær økonomi højt på dagsordenen. Virksomheden blev etableret i 2017 på Løkkensvej nær Hundelev. Produktionen er larver fra fluearten, Black Soldier Fly og afsættes til dyrefoder.

Entomass har fundet en måde, som går, at de mange restprodukter, som er tilovers fra fødevaresektoren, kan omsættes til bæredygtige alternativer til animalsk protein fra udlandet. Dermed har virksomheden skabt en ny og bæredygtig forretningsmodel.

Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk er begge uddannet som civilingeniører i bioteknologi fra Aalborg Universitet, og sammen har de stiftet Entomass. Virksomheden aftager diverse biprodukter fra bagere, mejerier og bryggerier i hele landet og fodrer det til deres insekter.

- Black Soldier fluen lever kun 8-10 dage. I det tidsrum lægger den æg som bliver til små larver. Larverne spiser de nævnte biprodukter, og 5000 dobler deres vægt på en uge, og så er de blevet til ”labre larver”. Et antal får lov til at forpuppe sig til nye avlsdyr som lægger æg til næste produktion, forklarer de to.

Verdensmål

- Vi producerede omkring 200 ton i 2021 og regner med at komme op på 300 ton i 2022. De sælges som proteintilskud til produktion af dyrefoder. Ved at aftage fødevaresektorens restprodukter og lade dem fortsætte som nye produkter i et cirkulært fødevaresystem, er Entomass med til at reducere fødevaresektorens klimaaftryk, forklarer de.

- Vores vision er at anvende ressourcer fuldt ud og dermed sikre bæredygtige fødevarer i dag og i fremtiden, fortæller Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk.

- Hele vores forretningsmodel er bygget op om Verdensmål 12 og 13, der handler om ansvarligt forbrug og produktionsformer samt klimaindsats. Verdensmålene bruger vi aktivt hver dag som strategisk rettesnor for vores forretning. Med den forretningsmodel vil vi kunne være med til at sikre en bæredygtig fremtid, både for fødevaresektoren, men også for vores virksomhed, fortæller de to iværksættere.

God forretning

Entomass genanvender desuden deres overskudsvarme andre steder i produktionen og anvender et minimum af vand i alle led i deres produktion.

- Vi går benhårdt efter at hjælpe forskellige fødevareproducenter med at vælge en mere bæredygtig løsning. Når fødeproducenterne afsætter deres restprodukter til os, er det, udover at være godt for klimaet, en god forretning for begge parter. Det gør jo også deres produkter mere bæredygtige, fortæller de to iværksættere.

Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) driver projektet Cirkulær Innovation i Partnerskaber. Det har til formål at styrke den cirkulære innovation i små og mellemstore nordjyske virksomheder og således nedbringe unødigt ressourcespild.

Udskiller frass

To af de nordjyske virksomheder, som har indgået et partnerskab igennem projektet, er Entomass og firmaet Jysk Muld i Thy. Produktionen på Entomass udskiller en stor mængde restprodukt i form af såkaldt frass, der er fluelarvernes afføring. Hos Jysk Muld er det lykkedes at udnytte frass til et naturgødningsprodukt.

- Vi planlægger at kunne udvide vores forretning, så der på sigt også kan produceres fødevarer til mennesker. Men alt der er nyt og innovativt og som udfordrer status quo, skal altid først lige have lov at bryde igennem.

- Og det er netop den rejse vi er på nu, siger Mads Heinrich Juul og Mads Skjærbæk

Annonceret indhold

Nyeste