Ludvig Ahm Krag på Powel Island under et forskningstogt ombord på en krilltrawler ved Antarktis. Krillfiskeriet er et af verdens teknologisk mest avancerede fiskerier. Foto: Bjørn Arne Krafft
Mennesker

Forskerpark i Hirtshals: Udnævnt til professor

28. november 2020 kl. 07:30

HIRTSHALS: Ludvig Ahm Krag er udnævnt til professor i innovation af fiskeredskaber på DTU. Han står i spidsen for DTU Aquas forskningsgruppe i fiskeriteknologi, som har til huse i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Det overordnede mål med forskningen i fiskeriteknologi er at sikre en bedre økonomisk og biologisk bæredygtighed i fiskeriet ved at udvikle redskaber, teknikker og metoder, som erhvervet kan bruge i praksis. Traditionelt har forskningen beskæftiget sig med den fysiske udformning af fiskeredskaber, hvor man ved at ændre på redskabernes design, gør dem i stand til i højere grad at fange det, fiskeren ønsker at fange, og mindske bifangsten. Nye teknologier får imidlertid en stigende betydning i forskningen, og gruppen i Hirtshals har som de første udviklet et kamerasystem, der kan sættes på trawl, så fiskeren kan se, hvad han fanger, og dermed træffe informerede beslutninger, mens fiskeriet foregår.

Forskningsgruppens placeringen i Nordjylland fremmer muligheden for tæt kontakt til fiskerierhverv, redskabsproducenter og andre, som gruppens forskning ofte udføres i samarbejde med. Ludvig Ahm Krag lægger stor vægt på at have føling med erhvervet og er bl.a. løbende uden at sejle med kommercielle fiskekuttere for at have up-to-date viden om fiskeriets praksis og udfordringer.

Ludvig Ahm Krag startede sin karriere som kommerciel fisker. Siden tog han en kandidatuddannelse i fiskeri i Norge og var med til at stifte en start-up-virksomhed. Han flyttede tilbage til Danmark og blev forskningsassistent på DTU Aqua i 2003. Her blev han udnævnt til forsker i 2009 og til seniorforsker i 2015, hvor han også blev faglig leder af DTU Aquas fiskeriteknologigruppe. Undervejs har han taget en ph.d.-grad på Aalborg Universitet.

Annonceret indhold

Nyeste