Arne Dørup Jensen glæder sig til arbejdet.
Mennesker

Efter generalforsamling: Ny formand for Røde Kors-afdeling har meget på hjerte

06. marts 2023 kl. 06:01

Den nye formand for Løkken-Vrå's afdeling af Røde Kors hedder nu Arne Dørup Jensen – det er resultatet efter en både stemningsfyldt, spændende og hyggelig generalforsamling i Vrå Sognegård den sidste aften i februar.

Ud af afdelingens knap 150 medlemmer fra den 'gamle' Løkken-Vrå Kommune, så var godt en tredjedel mødt frem til mødet, der blev ledet af den afgående formand, Ellen Raunsmed, samt konsulent Vibeke Samuelsen fra Røde Kors, der agerede som dirigent.

Med Arne som ny formand, samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer i form af Signe Grimmeshave og Trine Hollensen, så udgør bestyrelsen nu 6 personer i en visionær og passioneret lokalafdeling, der kunne vise et flot økonomisk resultat for det forgangne år.

Generalforsamlingen var også præget af et festligt indslag, idet cirkusprinsessen Katja Schumann, som fornylig har været meget omtalt i forbindelse med filmen 'Os der lever', fortalte om sit varierede og anderledes liv i og med cirkus.

Det helt perfekte match

Arne Dørup Jensen er blevet headhuntet til den vigtige post som formand for den lokale afdeling efter, at både han og Røde Kors havde sikret, at der kunne være tale om et yderst gunstigt match for begge parter.

Røde Kors har 7 grundlæggende principper, som alle indgår i organisationens aktiviteter og gennemslagskraft, og Arne har i hele forløbet været imponeret over mangfoldigheden og omfanget i organisationens arbejde.

Han er ligeså tiltalt af frivillighedsprincippet som grundlag for passioneret deltagelse på det niveau, som ethvert menneske har overskud og ressourcer til, ligesom det for ham giver stor mening at have en forbindelse imellem global tænkning og lokal handling.

- De gode relationer og aktiviteterne sammen skaber et stærkt værdifællesskab for medlemmerne, og skaber samtidig en kontant værdi og støtte for de medmennesker, der virkelig har brug for hjælp - både lokalt, nationalt og internationalt, siger Arne.

Mød den nye formand

Arne er født i Smilets By, Aarhus, og flyttede som 15-årig til området med sin familie i forbindelse med, at hans far blev sognepræst i Løkken-Furreby Sogn i 1970, hvilket faderen var indtil 1989.

I 1979 blev Arne uddannet som lærer fra Hjørring Seminarium med liniefag i dansk og musik, og med pædagogisk speciale i voksenpædagogik, hvorefter han i 20 år arbejdede med de ældste, sent ankomne flygtninge og indvandrere på Sønderbroskolen i Aalborg.

Efter 20 års kørsel med mange timer på rute 71 til og fra Aalborg, så bød en spændende mulighed sig i 1999 for Arne til at blive lærer på Løkken Centralskole - primært i udskolingsafdelingen.

Derefter fulgte job som skoleleder i perioden 2009 til 2021 på Muldbjergskolen i Hjørring og på Løkken Skole, inden han som 67-årig måtte holde grundet helbredsmæssige udfordringer.

Familie, fritid og indsats

De helbredsmæssige udfordringer er nu fortid, og Arne kan derfor byde ind med ny lyst til at lave noget yderst meningsfyldt ud over at tilbringe værdifulde timer sammen med sin familie i fritiden.

Igennem årene har han blandt andet udført frivilligt arbejde som fodboldtræner for sønnens drengehold i et par år i GVL, ligesom han har været opstarter og leder af Løkken Ungdomsklub.

Flere har sikkert også set Arne Dørup Jensen som eneproducent på Løkken's Lokal-TV i et par år, og som trofast barpasser ved de værdsatte Løkken-koncerter igennem mere end 2 årtier.

Desuden har han også været medinitiativtager og den første formand for Kulturhus Løkken, formand for Løkken Billedsamling, samt bestyrelsesmedlem i Løkken Antennelaug igennem årene.

Dybde, mening og empati

Med den livsrejse, som Arne har haft indtil nu, så har han prøvet meget igennem årene - en rejse, som har givet en menneskelig dybde og et brændende ønske om at lytte endnu mere aktivt til menneskers behov.

- Behovet for støtte og hjælp i verden anno 2023 har vel næppe været mere udtalt end netop nu, og jeg deler et ønske om den fortsatte medledelse og selvledelse af alle afdelingens aktiviteter. Jeg ønsker samtidig medlemmer til varetagelse af opgaverne, samt at få den vestlige del af Røde Kors-afdelingen endnu mere på banen - måske igennem nye former for aktiviteter og styrkelse af informationen om arbejdet kombineret med en styrkelse af den interne kommunikation, fastslår Arne.

Fra Løkken Folkeblad skal der lyde et stort tillykke til Arne Dørup Jensen med den flotte udnævnelse som ny formand, og vi ønsker hele afdelingen held og lykke fremadrettet i det yderst vigtige arbejde i en tid, hvor mennesker i nød måske sjældent har haft så meget behov for hjælp som nu.

Annonceret indhold

Nyeste