Claus Mørkbak Højrup, formand for Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune:- Sundhed er noget, der sker dér, hvor vi lever vores liv hver dag – i skolen, på arbejdspladsen, i fodboldklubben. 
Mennesker

Byrådet i Hjørring har vedtaget, at sundhed er vi fælles om

30. marts 2023 kl. 08:00
Opdateret kl. 14:30

Budskabet ”Sammen om livet” er både overskriften og hovedbudskabet i kommunens nye sundhedspolitik, der netop er vedtaget af byrådet d. 29. marts. 

Med overskriften sættes fokus på, at sundhed er noget, vi skaber i fællesskab med de mennesker, vi omgiver os med hele livet.

Den nye sundhedspolitik er derfor en invitation til borgere, erhvervs- og foreningsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. om at være sammen om handlinger for sundheden i Hjørring Kommune.

- Sundhed er noget, der sker dér, hvor vi lever vores liv hver dag – i skolen, på arbejdspladsen, i fodboldklubben. Vi kan ikke skabe sundhed fra et skrivebord. Derfor rækker vi ud til hverdagens fællesskaber. Det er dér, vi skal lykkes med at skabe sundhed og trivsel, siger Claus Mørkbak Højrup, formand for Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune.

Arbejdet med den nye sundhedspolitik blev kickstartet med en sundheds-konference tilbage i juni 2022, hvor Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed havde inviteret en lang række forskellige aktører.

Her deltog fx repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutioner. Målet for konferencen var at sætte fælles visioner og retning for sundhedsarbejdet i kommunen.

Konferencen har sat et tydeligt aftryk i sundhedspolitikken. Her ses vigtigheden af et stærkt samarbejde på tværs af alle områder i kommunen og uden for den kommunale organisation.

Alle borgere i Hjørring Kommune er tænkt ind i ”Sammen om livet” og der vil være et særligt fokus på børn, unge og mennesker med en kronisk sygdom.

- Det har været essentielt for os at skabe sundhedspolitikken i et samarbejde, hvor sundheden tænkes sammen med både natur, kultur, fritidsliv, uddannelse og arbejde. Når vi tænker sundhedsfremme, skal vi for eksempel tænke på, hvordan vi kan skabe plads til frirum i naturen, bruge kultur og sikre mulighederne for, at folk kan deltage i foreningsliv og udviklende fællesskaber, udtaler Claus Mørkbak Højrup.

Du kan læse mere om den nye sundhedspoltik "Sammen om livet" her: www.hjoerring.dk/sammenomlivet

Annonceret indhold

Nyeste