Advokat Åse Gahner Klemmensen tager gerne cyklen på arbejde i Hjørring. Hun har mange års erfaring med både civile sager og straffesager, og siden 2003 har hun fungeret som kompetent retsmægler. Foto: Bente Poder
Mennesker

Åse taler din sag i retten: - Når folk bliver lyttet til, kan du som regel også flytte dem

Advokat Åse Gahner Klemmensen er nu beneficeret advokat. Hun er klar til at rykke ud som forsvarer og bistandsadvokat og som advokat for borgere, der kan få fri proces

21. februar 2021 kl. 06:15

Advokat Åse Gahner Klemmensen, der har kontor i Hjørring og Tylstrup er udpeget som beneficeret advokat ved retten i Hjørring.

Det betyder, at hun er udnævnt til at føre sager, som forsvarer og bistandsadvokat og som advokat for folk, der kan få fri proces.

Åse Gahner Klemmensen står hermed som benificeret advokat på en liste på domstolenes hjemmeside sammen med landets andre beneficerede, og når domstolen, politiet, eller en privatperson har brug for en advokat, kan de vælge en fra listen. I Hjørring Retskreds er listen på 16 advokater.

Rutineret advokat

Åse Gahner Klemmesen er indstillet af retspræsident Niels Otto Jensen fra retten i Hjørring med ordene:

”Åse Gahner Klemmensen fremstår som en velkvalificeret advokat med betydelig rutine i behandling af retssager.”

Det er da også en både erfaren og kompetent kvinde, der nu har opnået beneficering.

Konfliktmægler

Åse Gahner Klemmensen er blandt andet kendt for sit arbejde som retsmægler. Hun har opnået stor ekspertise som konfliktmægler, siden hun i 2003 afsluttede uddannelsen. Og hun har gennem årene hjulpet stridende parter til at finde gode løsninger sammen.

- Når folk bliver lyttet til, kan du som regel også flytte dem, siger hun.

- Mediation eller konfliktmægling er et alternativ til en domstolsafgørelse eller en voldsgiftsafgørelse, forklarer Åse Gahner Klemmensen.

- Idéen med mæglingen er, at parterne skal bringes sammen og sammen finde en løsning på deres konflikt. Det kan være i forbindelse med nabostridigheder, byggeri, bodeling, forældremyndighed eller måske konflikter på arbejdspladsen.

Frivilligt arbejde

Åse Gahner Klemmensen har ikke alene haft fokus på sin egen advokatvirksomhed i Hjørring. Hun har gennem alle år som advokat brugt sin juridiske viden til at hjælpe folk, der ikke har råd til rådgivning. For hende er det at lave frivilligt arbejde naturligt.

Krisecenteret for voldsramte kvinder i Hjørring, Dansk Flygtningehjælp og Advokatvagten i Hjørring er bare nogle af de mange steder, Åse Gahner Klemmensen har lavet frivilligt arbejde igennem sit advokatliv.

Underviser på uni

Åse Gahner Klemmensen blev beskikket som advokat i 1986 og har siden 1987 haft møderet for landsretten. Hun har mangeårig erfaring med både civile sager og straffesager. Hun har siden 2003 fungeret som retsmægler - først ved retten i Aalborg og sidenhen ved retten i Hjørring og Vestre Landsrets retskreds. Siden 2004 har hun været anvendt som beskikket økonomisk værge.

Fra 2012 har hun også erfaring som bobehandler ved ægtefælleskifte.

Hun har i en årrække stået på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der bistår unge under 18 år.

Hun er desuden ekstern lektor ved jurastudiet og HD-erhvervsret på Aalborg Universitet, hvor hun har undervist siden 1. september 1986. Hun har netop meddelt HD-studiet, at hun stopper i denne funktion.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu