Livet her

Vrå Marked med sol, regn - og gris-overrækkelse ...

Arne Andersen fik Vrå-prisen i form af den lutspillende gris som skulptur

19. august 2019 kl. 10:17

VRÅ: I Vrå går det godt, men det går ikke ret godt med markedsvejret. Sådan var det også i år, hvor det regnede indtil kl. 8.15 – og begyndte igen kl. 13.00 Det gav dog en god

formiddag, men alligevel var dagen præget af, at morgenregnen og den vandede vejrudsigt holdt mange kræmmere væk. Alligevel var folk fra Vrå og omegn flinke til at møde op, og først da regnen kl. ca 13.30 for alvor tog fat, begyndte det at løbe ud i sandet.

- Jeg må erkende det har knebet med vejret siden jeg i 2014 blev formand for VBE, siger Arne Larsen-Ledet - og det bliver jeg mobbet med. Jeg trøster mig med, at det statistisk må

vende, og at vi nu burde få 5 – 6 år, hvor der vil være brug for både parasol og solcreme.

Dagen startede med gratis morgenkaffe og rundstykker sponseret af ICV og Bageriet Ingeborg. Regnen var holdt op, og både kaffe og rundstykker forsvandt som dug for solen.

Den var lige ved at komme frem, da Borgmester Arne Boels kom og åbnede markedet. Han fik både en cykelstisang - og en meget speciel gave – en ”A-udgave” af Vestvendsyssels

cykelstinet. Borgmesteren roste byen for initiativ og virkelyst, og både Vrå bryghus, Rugbrødsbageriet, Arne Andersen og slagterigrunden – og den nye skole fik et ord med på

vejen. Her Arne Larsen-Ledets sang om Børglums, Løkkens og Vrås store ønske: det sidste stykke cykelsti – og Borgmesteren lyttede.

Mel: Imellem Esbjerg og Fanø

Vi hår i cykelsti – daj er ny…ja, daj er ny…ja, daj er ny

dej gor fra THIS å te Børglum by

imel Skrolshievej å Børglum.

Wi er så glåe wi ku råb hurra

Fordi politiker’n de såe ja

Så tak det ska de da katme ha

Frå Brøglum, Vro å så Løkken

Der er en ting, som wi håber på…wi håber på..wi håber på

Det er det sidst styk frå Børglum å

å nir te Furrby Camping.

Hwes bare lig det bløw ska-re i

Så blyer der hwål – å det ka wi li’

Det wil ji mennign - å eufori

I Børglum Wro å så Løkken.

Derefter var der uddeling af Vrå-Prisen. Det blev Arne Andersen, der fik den flotte hædersbevisning – Den lutspillende gris, lavet af Figursmeden - Leif Christensen.

Erik Rasmussen fra VBE overrakte prisen og sagde i motiveringen blandt andet:

Navnet ”Arne Andersen Vrå A/S” forbinder alle med tillid og godt arbejde. Man må sige, at Arne Andersen har sat et stort aftryk på Vrå´s udvikling – både når det gælder initiativ, uddannelse af medarbejdere, beskæftigelse og godt håndværk. Arne beskæftiger i dag ca. 145 medarbejdere, mange fra nærområdet, og han har altid haft en evne til at samle gode medarbejdere omkring sig. Det er blevet til mange store byggerier i Vrå – det foreløbigt sidste på slagterigrunden. Der var jubel i Vrå, da det blev kendt, at det var Arne havde købt det, der var lige ved at blive byens sorte firkant…naturligvis for at lave en forretning…men helt sikkert også med Vrå i hjertet. Så fra at være et tomt, goldt og grimt industrikompleks lige midt i byen, er området nu forvandlet til et smukt, attraktivt og centralt beliggende bolig - og butiksområde. En kæmpe gevinst for Vrå og vrå midtby. Hans iværksættergen er legendarisk, og hans initiativ og virkelyst har vi i Vrå nydt godt af i mange år. Det er derfor

med glæde vi i år har valgt at overrækker årets store æresbevisning - Vrå-prisen 2019 til….Arne Andersen.

Så gik det slag i salg og egentlig rimeligt indtil regnen kom. Arrangørerne var trætte af det, og sparkede lidt i vandpytterne. Men vi prøver igen, sagde Arne Larsen-Ledet med vand i

håret…og vi er overbevist om, at vi næste år vil få en del problemer med solskoldninger ...

LL

Annonceret indhold

Nyeste